Bratislavský seniorát vydal novú publikáciu: Sprevádzanie smútiacich

Bratislavský seniorát vydal novú publikáciu: Sprevádzanie smútiacich

V nadväznosti na minuloročný publikačný výstup Sprevádzanie zomierajúcich  Výbor pre zborovú diakoniu zriadený pri Bratislavskom senioráte vydal ďalšiu publikáciu na tému, ktorá je aktuálna práve v týchto dňoch, keď si pripomenieme pamiatku zosnulých.

Smútenie je náročný proces. Ten prebieha a aj trvá podľa individuálnych potrieb človeka. Výstupom z projektu na tému sprevádzania smútiacich je rovnomenná odborná publikácia, ktorá vyšla práve v týchto dňoch v náklade 500 ks ako príručka pre rodinných príslušníkov, duchovných, dobrovoľníkov a odborníkov pri sprevádzaní smútiacich. Publikácia má 48 strán. Na jej tvorbe sa podieľali traja odborníci nielen z domova, ale aj zo zahraničia, s dlhoročnými praktickými skúsenosťami.

Prvú časť Sprevádzanie v zármutku, fázy smútenia a pomoc pozostalým pripravila PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., MBA, ktorá je odborníčkou v oblasti psychologického sprevádzania. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Ostravskej univerzite a na Univerzite Palackého v Olomouci. Venuje sa aj lektorskej činnosti a spolupracuje s viacerými inštitúciami, napr. Hospicovým hnutím – Vysočina alebo s Občianskym združením InternetPoradna.cz apod.

MUDr. Mária Jasenková, ktorá je odborníčkou na sprevádzanie smútiacich rodín, a to najmä detí a mladistvých, je autorkou druhej časti publikácie: Sprevádzanie detí a adolescentov. Pani doktorka je detskou onkologičkou, spoluzakladateľkou a riaditeľkou neziskovej organizácie Plamienok, prvého detského domáceho hospicu na Slovensku. Spoluorganizuje vzdelávacie programy v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku aj v zahraničí.

Autorom poslednej tretej časti publikácie Duchovná útecha v zármutku je Vítězslav Vurst, B. Th., odborník v oblasti pastorálneho sprevádzania, ktorý v súčasnosti pôsobí ako kaplán v paliatívnom tíme Fakultnej nemocnice Olomouc.

Tešíme sa, že aj vďaka finančnej podpore Mesta Modry a REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie, mohol byť tento projekt úspešne ukončený. Sme vďační Pánu Bohu, že sme mohli aj napriek nepriaznivej situácii s COVID-19 projekt zrealizovať a dokončiť.

Záujemcovia o publikáciu sa môžu prihlásiť na Seniorskom úrade v Modre-Kráľovej.

Informovali zostavovateľky publikácie: Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., seniorka Bratislavského seniorátu a Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., vedúca seniorálneho Výboru pre zborovú diakoniu

Sprevádzanie zomierajúcich je príručkou pre rodinných príslušníkov, duchovných, dobrovoľníkov a odborníkov pri sprevádzaní ťažko chorých a zomierajúcich, ktorú vydal Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku. Aj z osobnej skúsenosti vieme, že služba sprevádzania je náročná. Často sa spája s pocitmi úzkosti, strachu z nepoznaného i neistotou nielen zo strany zomierajúceho, ale aj sprevádzajúceho, ktorý sa pýta, či to, čo robí, robí skutočne dobre. Keď sa približuje smrť, treba pohotovo reagovať a adekvátne konať tak, aby sme tomu, kto nás opúšťa, posledné chvíle uľahčili a pomohli mu ich zvládnuť. Keďže ide o mimoriadne citlivú ba tabuizovanú tému, táto publikácia má za cieľ zvýšiť informovanosť tých, ktorí sa ocitli v kontakte s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi. Obsahuje praktické rady autoriek Magdalény Dankovej, PhDr. Beáty Dobovej a Mgr. Miriam Szőkeovej, PhD. Publikáciu vydal v roku 2019 Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v rámci projektu Dôstojne až do konca, ktorý finančne podporili Revia – Malokarpatská komunitná nadácia, Mesto Modra, Trnavský samosprávny kraj. Popri rovnomennej publikácii publikácii Sprevádzanie zomierajúcich bol v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku vytvorený leták pod názvom Rýchly sprievodca sociálnymi službami.

Príručka je rozdelená na štyri časti:

Úvodná časť stručne vysvetľuje, čo je sprevádzanie.

Prvá najrozsiahlejšia časť obsahuje rady týkajúce sa komunikácie so zomierajúcim, ale aj s rodinnými príslušníkmi. Zameriava sa na komunikáciu z hľadiska tak obsahu, ako aj formy. Nepovšimnutý nie je ani duchovný rozmer komunikácie, ktorému sa otvára priestor práve pri lôžku smrteľne chorého.

Druhá časť približuje telesné potreby zomierajúceho a dôležitosť odbornej starostlivosti a ošetrovania zomierajúceho s dôrazom na individuálne potreby každého človeka.

Tretia časť sa venuje samotným sprevádzajúcim: ich psychohygiene a prevencii pred vyhorením, ktoré sú rovnako dôležité ako starostlivosť a pomoc zomierajúcim. Dôležitou súčasťou tejto časti sú aj informácie, na koho je možné obrátiť sa v prípade potreby odbornej pomoci. Obsahuje aj odkazy na zdravotnícke zariadenia na území Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

Posledná štvrtá časť popisuje, ako treba postupovať bezprostredne potom, keď sa ten neželaný hosť – smrť dostaví.

Nápomocné pre ďalšie zorientovanie v tejto téme môžu byť aj webové stránky a použitá literatúra v prílohe.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.