Blíži sa ordinácia novokňazov

Blíži sa ordinácia novokňazov

29.9.2019 sa v CZ ECAV Hanušovce nad Topľou uskutoční ordinácia novokňazov. Presný počet sa dozvieme až po kaplánskych skúškach, ktoré sú naplánované na 16. septembra 2019. Organizovanie podujatia je však už v plnom prúde. Deň dovolenky obetovali aj manželia Škarupovci, ktorí sú v Hanušovciach zborovými farármi. Spolu s dcérkami absolvovali na generálnom biskupskom úrade 90 minútové stretnutie. 

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko privítal hostí a po úvodnej modlitbe sa spolu so svojim osobným tajomníkom Borisom Mišinom, riaditeľom GBÚ Igorom Bartho a tlačovou tajomníčkou Janou Nunvářovou venovali programu, ktorý pripravil brat Martin Škarupa.

Začiatok služieb Božích je naplánovaný na 9:30hod. v maximálnej dĺžke 130min. Keďže z podujatia bude pripravovaný aj priamy prenos RTVS, zaujať miesta bude potrebné 15 minút pred začiatkom živého vysielania.

Slávnostným kazateľom bude biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Prítomní budú samozrejme aj ďalší dvaja biskupi. Zhromaždeniu sa prihovorí generálny dozorca ECAV Ján Brozman, primátor mesta Hanušovce nad Topľou a ďalší pozvaní hostia. V programe nebude chýbať pozdrav a privítanie miestneho zborového farára, vystúpenia spevokolu, pozdrav a poďakovanie novokňazov a pod. Na slávnosti očakávame aj viacerých seniorov, farárov a farárky, ako aj príbuzných a členov rodných cirkevných zborov ordinovaných kňazov z celého Slovenska.

Ordináciu prijmú absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Kapláni a kaplánky nastúpia do služby v jednotlivých cirkevných zboroch, školách a iných ustanovizniach ECAV. Po dvojročnom pôsobení a zložení farárskej skúšky, majú právo byť volení za riadnych farárov a farárky.

Ordinácia evanjelických kňazov sa na Slovensku vykonáva od roku 1610 po zriadení samostatnej cirkevnej organizácie a voľbe prvých superintendentov. Dodnes za zachovala "Matricula ordinatorum" s menami a krátkymi životopismi ordinovaných kňazov od roku 1614 do polovice 18. storočia.

Zaujímavosťou tohto roka bude, že 29. september ako štvrtá septembrová nedeľa je zároveň Medzinárodným dňom nepočujúcich. Snahou tohto dňa je oboznámiť širokú verejnosť s úspechmi nepočujúcich a tiež je ukážkou solidarity medzi nepočujúcimi a ich prívržencami. Cieľom je tiež otvorenejšie presadzovanie práv nepočujúcich. Aj prenos z inštalácie evanjelických novokňazov bude tlmočený do posunkovej reči, alebo budú pripravené skryté titulky.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.