BAS vyhlasuje súťaž o tvorbu novej duchovnej piesne

BAS vyhlasuje súťaž o tvorbu novej duchovnej piesne

Výbor cirkevnej hudby Bratislavského seniorátu ECAV vyhlasuje autorskú súťaž o tvorbu novej duchovnej piesne.

Podmienky:

  • pôvodný text výlučne v slovenskom jazyku v súlade s vieroukou ECAV
  • pôvodná melódia v súlade s textom
  • notový zápis   a) štvorhlas, príp. iný viachlas

 b) melódia podložená akordami

  • audio nahrávka
  • prihlásiť možno maximálne dve piesne jedného autora

Termín ukončenia prijímania súťažných piesní je 30.9.2020

Postup prihlasovania:

záujemca/autor požiada na mailovej adrese vchbas@konzervatorium.sk o zaslanie prihlášky. Spätne dostane formulár prihlášky aj s návodom na vloženie nahrávky.

Najlepšie piesne budú prezentované na celocirkevných podujatiach, pre autorov sa otvára možnosť prípadnej spolupráce s VCH ECAV a zaradenie ich piesne do pripravovaného mládežníckeho spevníka BAS ECAV.


doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.                                   doc. Mgr. art Anna Predmerská

seniorka BAS                                                                        preds. VCH BAS

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.