Aktivácia elektronických schránok prebehne už v júni

Aktivácia elektronických schránok prebehne už v júni

Ako o tom informoval portál www.slovensko.sk aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby, vrátane cirkevných organizácií, prebehne podľa plánu už v júni 2020. 

Začiatok aktivácie elektronických schránok na doručovanie, v zmysle aktuálne platného zákona o e-Governmente, je v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v Obchodnom registri SR, stanovený na 1. jún 2020. Píše sa na spomínanom portáli. V súvislosti s touto skutočnosťou prebiehala v uplynulých mesiacoch prostredníctvom seniorských úradov aktualizácia údajov štatutárov jednotlivých COJ v registri Ministerstva kultúry SR. 

Štatutárom všetkých COJ (cirkevné zbory, senioráty, dištrikty a i.) pripomíname nevyhnutné kroky, ktoré bolo/je potrebné podniknúť z Vašej strany, aby ste sa do elektronickej schránky vašej COJ vedeli dostať.

Je dôležité, aby štatutárni zástupcovia COJ, ale aj účelových zariadení ECAV:

- mali občiansky preukaz s čipom a čítačku kariet. Ak takýto OP nemáte, potrebujete si ho čím skôr vybaviť na oddelení dokladov Policajného zboru.

- si občiansky preukaz s čipom aktivovali. Aktiváciu občianskeho preukazu s čipom vybavíte rovnako na oddelení dokladov Policajného zboru.

- nainštalovali v počítači príslušný softvér (v závislosti od používaného operačného systému). Potrebné informácie, vrátane príslušných softvérov na stiahnutie a návodov,  nájdete na stránke https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat

V prípade otázok kontaktujte vedúceho ústredného archívu ECAV na Slovensku, Mgr. Martina Kováča na emailovej adrese archiv@ecav.sk prípadne telefonicky (0918828005). Pri akýchkoľvek nejasnostiach ohľadne elektronických schránok alebo inštalácie aplikácie kontaktujte Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk na telefónnom čísle + 421 2 35 803 083,  počas pracovných dní, v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 h a v stredu až  do 21.00 h. Mimo uvedených časov je možné využiť kontaktný formulár.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.