26. číslo týždenníka Evanjelický posol spod Tatier je na svete

26. číslo týždenníka Evanjelický posol spod Tatier je na svete

Vážení predplatitelia a priaznivci, milé sestry a milí bratia, milí evanjelici, po vynútenej pauze, ktorú nespôsobil TRANOSCIUS, a.s,, pokračuje vo vychádzaní týždenník evanjelikov a. v. na Slovensku založený v roku 1910 – Evanjelický posol spod Tatier. 

Toto číslo týždenníka Evanjelický posol spod Tatier prichádza po zmenách, ktoré sa uskutočnili na Valnom zhromaždení spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. dňa 28.6.2019, kedy boli zvolení noví členovia Predstavenstva a Dozornej rady nášho vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s..
Taktiež bola vytvorená nová redakcia, nakoľko pôvodné redaktorky sa rozhodli ukončiť pracovný pomer dohodou so zamestnávateľom.
Pokračujeme v tradícii našich predkov pri vydávaní Evanjelického posla spod Tatier. Sme oficiálnym týždenníkom vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s.. Riaditeľom spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. od 2. júla 2019 je brat Vladimír Ferenčík.
Budeme vďační, ak si obnovíte predplatné nášho týždenníka Evanjelický posol spod Tatier ako jednotlivci, ako cirkevné zbory, ale aj na miestach, kde ste ho doteraz neodoberali.
Sme pripravení na slušnú, pokojnú a budujúcu komunikáciu s našimi čitateľmi o veciach a dianí v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Modlíme sa tiež za to, aby sa Pán Boh priznal k obnove Evanjelického posla spod Tatier a našiel si opäť miesto vo Vašich srdciach.
Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám veľa požehnaných chvíľ pri čítaní Evanjelického posla spod Tatier v roku 2019.

So srdečným bratsko-sesterským pozdravom
Predstavenstvo TRANOSCIA, a.s.
Mgr. Vladimír Ferenčík – riaditeľ
Mgr. Eva Bachletová, PhD. – redaktorka týždenníka
Mgr. Emília Mihočová – redaktorka týždenníka

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.