AKO OSLOVIŤ SVET A NESTRATIŤ SEBA?

AKO OSLOVIŤ SVET A NESTRATIŤ SEBA?

Mnohí sa dnes sťažujú, že ich cirkev neoslovuje. Čo zmeniť, aby cirkev bola aj dnes príťažlivá? Jedni sa chcú viac sústrediť na liturgiu, iní chcú vyjsť von z chrámu a prijímať všetkých. Ako prehĺbiť a zároveň odovzdať vieru? Ako zaujať svet a zostať pritom verný evanjeliu? Stratíme niečo, ak sa otvoríme? A čo vlastne znamená otvoriť sa?

Prijmite pozvanie na diskusiu o poslaní cirkví v dnešnom svete s generálnym biskupom ECAV Ivanom Eľkom a pražským rímskokatolíckym biskupom Janom Graubnerom. 

Diskusia sa uskutoční v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2023, 19. júna 2023 od 17:30 v záhrade Pálffyho paláca, Zámocká 47, Bratislava.

Viac informácií: https://hanusovedni.sk/sk/bhd/events/334/ako-oslovit-svet-a-nestratit-seba/