Seniorálne kolo BO BAS 2018

„Blahoslavený je muž, ktorý má v zákone Hospodinovom záľubu... bude ako strom zasadený pri vodných tokoch... a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Slovami 1. žalmu otvoril biblickým príhovorom seniorálne kolo biblickej olympiády BAS na pôde EBF UK Samuel Sabol, študent 5. ročníka.

Na rozdiel od minulých rokov sa v priestoroch fakulty uskutočnilo nielen seniorálne kolo biblickej olympiády štátnych škôl v Bratislavskom senioráte, ale aj školské kolo žiakov a študentov Evanjelického lýcea. Priestranná aula fakulty sa preto zaplnila takmer do posledného miesta.

Z Bratislavského seniorátu sa biblickej olympiády zúčastnilo 62 súťažiacich zo 14 CZ: CZ Bratislava Dúbravka, CZ Bratislava Staré Mesto, CZ Bratislava Legionárska, CZ Bratislava-Rača, CZ Bratislava-Prievoz, CZ Dunajská Lužná, CZ Pezinok-Grinava, CZ Hlohovec, CZ Modra, CZ Modra-Kráľová, CZ Piešťany, CZ Sládkovičovo, CZ Šamorín a CZ Veľký Grob − Čataj.

Počas opravy testov duchovnými BAS boli súťažiaci zverení do rúk študentov z Teologického domova pri EBF UK pod vedením sestry spirituálky Mgr. Eriky Valkovej-Krišťákovej, PhD. Teológovia pripravili pre súťažiacich hodnotný program, ktorého súčasťou boli tvorivé dielne, hry, rozhovory, sledovanie filmov atď.

Popoludní boli vyhlásené výsledky. Každý účastník bol odmenený drobnou pozornosťou. Výhercovia na prvých troch miestach získali hodnotnú náboženskú literatúrou z vydavateľstva Tranoscius, a. s., a tak sa viacerí žiaci a študenti môžu na budúcoročnú olympiádu pripravovať z vlastných Biblií. Stretnutie ukončila modlitbou a požehnaním sestra seniorka Sidonia Horňanová.

Ďakujeme vedeniu EBF UK a Teologického domova za spoluprácu a cirkevným zborom BAS za prípravu občerstvenia. Ak Pán Boh dá, tešíme sa na stretnutie na pôde teologickej fakulty o rok!

1. kategória:
1. miesto: Filip Král
2. miesto: Charlotte Nely Partová
3. miesto: Nicola Dobová, Júlia Sedláková

2. kategória:
1. miesto: Júlia Veronika Krásna
2. miesto: Žofia Sedláková
3. miesto: Patrícia Petrovičová

3. kategória:
1. miesto: Lucia Šándorová
2. miesto: Filip Jay Doba
3. miesto: Nina Šandriková

4. kategória:
1. miesto: Lucia Orlovská
2. miesto: Júlia Orlovská
3. miesto: Karin Krížková

Jana Fördös, predsedníčka Školského výboru BAS | 7.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart