Návšteva evanjelikov z Maďarska

13 evanjelikov z Maďarska so slovenskými koreňmi, navštívilo v piatok 7.6.2019 dopoludnia Generálny biskupský úrad v Bratislave. Členov CZ z Budapešti, Veľkej Tarče a Tótkomlóšu prijal brat generálny biskup Ivan Eľko.

Skupina evanjelikov absolvovala pod vedením evanjelického farára Atillu Szpisáka už druhý krát cestu po zaujímavých miestach okolitých štátov. Tento rok navštívili slovenský cirkevný zbor v Prahe, Wittemberg, Budyšín v Južnom Nemecku, kde žijú lužickí Srbi a tiež Bratislavu.
V Maďarsku žijú už viac ako 300 rokov a hoci väčšina sa už nehlási k slovenskej národnosti, stále sú medzi nimi aj hrdí Slováci. Poznajú svoje korene a sú na ne hrdí. Rôznymi podujatiami sa snažia spopularizovať slovenskú kultúru v Maďarsku a záleží im na ich pôvode. Aj preto žiadali biskupa o častejšie návštevy, nie len vedenia cirkvi, ale napríklad aj evanjelických teológov, ktorí by navštívili bohoslužby a svojou prítomnosťou a komunikáciou v rodnej reči podporili a spestrili život v maďarských farnostiach a zároveň osviežili reč. Počuť slovenčinu je pre komunitu v Maďarsku vzácne a dôležité.
Zaujímavým projektom evanjelikov v Maďarsku sú aj pašiové hry, ktoré pripravujú ich mládežníci a s ktorými potom cestujú po mnohých okolitých štátoch. Aj takto sa snažia budovať priateľstvá medzi mladými Maďarmi a rovesníkmi zo Slovenska. Až 3500 detí v Maďarsku sa učí po slovensky.
Biskup Eľko poslal pozdrav všetkým členom evanjelickej slovenskej komunity v Maďarsku a s prianím hojného Božieho požehnania a balíkom evanjelických novín, sa s návštevou rozlúčil.

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 8.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart