Kostol v Dolnej Strehovej je opäť krajší

Kostol v Dolnej Strehovej patrí medzi naše najstaršie národné kultúrne pamiatky, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Posvätený bol už v 17. storočí, konkrétne 1. novembra 1654. Neďaleko kostola si naši predkovia postavili aj zvonicu. Zaujímavosťou je, že kedysi slúžil zároveň ako akási pevnosť. Dodnes stojí pri hlavnom vstupe stará strieľňa. Oltár je jedným z najstarších zachovaných oltárov v Novohrade a cirkevnému zboru ho darovala Mária Rimajová. Je zložený zo siedmich obrazov. Asi pre 15 rokmi sme prikročili k jeho reštaurovaniu. Pri tejto príležitosti bola tiež vymaľovaná oltárna časť kostola. Až prednedávnom sa nám podarilo prikročiť k opravám omietky celého interiéru kostola, ktorá bola značne poškodená vlhkosťou. Poškodené omietky sa museli odstrániť a nahradiť novými. V minulom roku konečne cirkevný zbor prikročil k maľovaniu celého kostola. Chceme sa v tejto súvislosti poďakovať Ministerstvu kultúry SR, s ktorého finančnou podporou 10 000 eur sa mohla nová maľovka uskutočniť (Zmluva č. MK-114/2018/1.1).

Dana Pavlovkinová | 16.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart