Štyri obnovy kostolov na Gotickej ceste na Gemeri

V uplynulom roku 2018 sa v Gemerskom senioráte podarilo pokročiť v obnove gotických kostolov v Ochtinej, Koceľovciach, Štítniku a Ratkovej.

 

Peter Koska, OZ Gotická cesta | 11.2.2019

viac

Modlitebný týždeň od 7.1-11.1.2019

Téma modlitebného týždňa bola : Jednota v rozmanitosti.

 

V.Haščáková | 4.2.2019

viac

Slávnosť Inštalácie seniora v Košickom senioráte

Oslavným „Haleluja“ otvoril spevácky zbor Chválospev slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore Košice. Plný chrám Boží privítal hostí na slávnosti Inštalácie seniora Košického seniorátu ECAV br. Mgr. Samuela Linkescha a Úvodu seniorátneho dozorcu Košického seniorátu ECAV br. Ing. Daniela Kobyľana. Novozvolené predsedníctvo Košického seniorátu ECAV slávnostne do funkcií uviedol br. Mgr. Slavomír Sabol,...

 

Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS ECAV, Ing. Daniel Kobyľan, dozorca KOS ECAV | 31.1.2019

viac

Preplnený chrám úprimne ďakujúcich ľudí v Nitre

„Tak teda po ovocí poznáte ich.“ (Mt, 7,20). Áno. Dokonale, do hĺbky, neklamlivo spoznať ovocie odrôd stromov, úrody jednotlivých plodín a parciel či prínos služby človeka – na to treba čas. Takmer 20 rokov v živote človeka je čas postačujúci. A takúto dobu slúžil v Nitre Božím Slovom, krásnym spevom, úprimným ľudským zdieľaním sa, často i pohladením seniorov a vždy motivujúcim povzbudením Ivan Eľko.

 

Ján Huba, dozorca CZ Nitra | 18.1.2019

viac

Do schránok v Príbovciach aj tento rok obecný kalendár, predstavuje významného rodáka obce

Už niekoľko rokov po sebe vydáva obec Príbovce svoj obecný kalendár. Tejto tradícii neostali nič dlžní ani v tomto roku, majú už v poradí svoj desiaty obecný kalendár. Kalendár, okrem štandardného rozdelenia času a užitočných informácii o štátnych sviatkoch a pamätných dňoch, je nositeľom zaujímavosti z obce. Kalendár je určený pre všetkých, ktorí za svoj domov pokladajú Príbovce a z rôznych dôvodov majú k nim blízky vzťah, pre všetkých,...

 

Ľubomír Žila  | 17.1.2019

viac

Kazateľnica na svojom mieste

Cirkevnému zboru ECAV Budikovany sa konečne podarilo ukončiť reštaurovanie drevenej kazateľnice v Hostišovciach. Celý proces reštaurovania trval päť rokov. Začali sme v roku 2014 reštaurátorským výskumom s návrhom na reštaurovanie. Od roku 2015 bola kazateľnica v reštaurátorskom ateliéri v Lučenci, kde prebiehala I. etapa reštaurovania. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky cez grantový program „Obnovme si svoj dom“ sa v roku 2018...

 

Mgr. Terézia Gabčanová, námestná farárka - CZ Budikovany | 17.1.2019

viac

Kostol v Dolnej Strehovej je opäť krajší

Kostol v Dolnej Strehovej patrí medzi naše najstaršie národné kultúrne pamiatky, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Posvätený bol už v 17. storočí, konkrétne 1. novembra 1654. Neďaleko kostola si naši predkovia postavili aj zvonicu. Zaujímavosťou je, že kedysi slúžil zároveň ako akási pevnosť. Dodnes stojí pri hlavnom vstupe stará strieľňa. Oltár je jedným z najstarších zachovaných oltárov v Novohrade a cirkevnému zboru ho darovala Mária Rimajová. Je...

 

Dana Pavlovkinová | 16.1.2019

viac

Pozvánka na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra všetkých srdečne pozýva na slávnostné služby Božie a pietnu spomienku pri príležitosti výročia úmrtia Ľudovíta Štúra, Karola Štúra a Samuela Zocha, ktorá sa uskutoční v deň úmrtia Karola Štúra 13. januára 2019 o 09:30 hod. v Slovenskom evanjelickom kostole v...

 

media(at)ecav.sk | 9.1.2019

viac

Príbovské Vianoce 2018, organizátori opäť nesklamali

Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už neodmysliteľne patrí aj literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovské Vianoce“, ktoré sa tento rok uskutočnili 22. decembra 2018 v rímskokatolíckom kostole v Príbovciach, nakoľko tento rok bola hostiteľom tohto ekumenického stretnutia rímskokatolícka cirkev. Ľudia sa na chvíľu zastavili, strávili príjemné sobotné popoludnie, obdivovali tak umelecké slovo ako aj spev.

 

Ľubomír Žila  | 4.1.2019

viac

Príbeh dvoch piesní, ktoré sa stali hymnami

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín si v spolupráci s Mestom Dolný Kubín pripomenul dňa 19. 12. 2018 sté výročie vzniku ČSR a priatia hymny ČSR. V úvode programu vystúpili žiaci ZŠ Janka Matúšku so scénickým programom a spevom piesne Kopala studienku. Prítomných, ktorí boli predovšetkým žiaci viacerých ZŠ a SŠ, pozdravil primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ján Prílepok a delegácia z partnerského mesta Pelhřimov. Svojim príspevkom zaujal domáci...

 

Rastislav Stanček, predsedajúci zborový ev. a. v. farár v Dolnom Kubíne | 4.1.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart