< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Na Dni LOS hovorili o rodine

Boží plán pre rodinu bol témou Dňa Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku, ktorý sa konal 15. júna 2013 v amfiteátri vo Východnej. Na slávnostných službách Božích kázala seniorka LOS K. Hudáková.

 

Redakcia EPST, epst@tranoscius.sk  | 2.7.2013

viac

Stretnutie spevokolov Tatranského seniorátu

V nedeľu 23. 6. 2013 popoludní kroky nielen spevokolistov smerovali do popradského evanjelického kostola, kde bolo stretnutie spevokolov Tatranského seniorátu na tému Cyril a Metod - ich vplyv na slovenskú literatúru. S prednáškou na uvedenú tému vystúpil doc. Miloš Kovačka.

 

Michal Findra, CZ ECAV Poprad | 2.7.2013

viac

Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu 2013

V nedeľu 9. júna 2013 sa konalo stretnutie Spoločenstva evanjelických žien Turčianskeho seniorátu. 250 bratov a sestier prijalo pozvanie od cirkevného zboru v Lazoch pod Makytou.

 

Lenka Rišiaňová, ev. a. v. farárka | 1.7.2013

viac

Poznávací zájazd po stopách M. Luthera

Stotri evanjelikov a. v. Turčianskeho seniorátu sa zúčastnilo na seniorálnom zájazde po stopách reformátora Dr. Martina Luthera na trase Wittenberg - Eisleben - Eisenach (hrad Wartburg) – Praha. Na zájazde sa zúčastnili aj diakon Lukáš Sztefek a Marek David, členovia Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v., Horní Těrlicko.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 28.6.2013

viac

Konfirmácia v Závažnej Porube

V nedeľu 23. 6. 2013 v čase slávnostných služieb Božích v Závažnej Porube štyria konfirmandi po dvojročnej príprave potvrdili krstnú zmluvu a utvrdili sa vo viere. Na slávnosti sa zúčastnil aj brat farár v. v. Ján Jágerský, ktorý v tu pôsobil 38 rokov.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 27.6.2013

viac

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach

Cirkevný zbor v Príbovciach si pri príležitosti 230. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach dal za cieľ prostredníctvom prezentácie histórie cirkevného zboru budovať evanjelickú identitu svojich členov.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce  | 26.6.2013

viac

Šport vo Švábovciach má mnoho priaznivcov

Pokračovaním zimného februárového hokejového turnaja v Gánovciach sa v sobotu 8. júna 2013 v základnej škole Švábovce uskutočnil zborový športový deň. CZ ECAV Švábovce takto ku Dňu detí zorganizoval viacero disciplín pre rozličné vekové skupiny.

 

Viera Zaťková Pališinová, zborová kaplánka, Švábovce | 24.6.2013

viac

Ocenenie mesta diakonovi Ľ. Marcinovi

Najvyššie verejné ocenenie – Cenu mesta Považská Bystrica – prevzal z rúk primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa brat diakon Ľubomír Marcina, duchovný správca CZ ECAV Považská Bystrica.

 

Miroslav Kortman, zb. dozorca CZ ECAV Pov. Bystrica | 24.6.2013

viac

Milá slávnosť v Košickom senioráte

Košický seniorát ECAV na Slovensku si 2. júna 2013 pripomenul 60. výročie svojho vzniku. Na milej slávnosti sa Božím slovom prihovoril dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol a prítomných pozdravili súčasní i minulí predstavitelia Košického seniorátu.

 

Ján Hruška, senior KOS, zborový farár vo Vyšnej Kamenici | 24.6.2013

viac

Požehnané podujatia v Turanoch

V CZ ECAV Turany sa veriaci mohli tešiť z viacerých radostných podujatí. Bola to prehliadka spevokolov Turčianskeho seniorátu, slávnosť konfirmácie 19 detí, Deň matiek i Deň detí.

 

Martin a Kristína Vargovčákovci, zboroví farári | 11.6.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart