< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu

V nedeľu 1. júna 2014 sa v Cirkevnom zbore ECAV Príbovce konalo stretnutie Spoločenstva evanjelických žien z celého Turčianskeho seniorátu ECAV. Začali sme v chráme Božom spoločnými službami Božími.

 

Lenka Rišiaňová, ev. a. v. farárka v Púchove, koordinátorka SEŽ TUS | 6.6.2014

viac

Návšteva z Nemecka v Novej Dubnici

V piatok 30. mája 2014 sme v Evanjelickom kostole v Novej Dubnici privítali 36-člennú skupinu z evanjelického cirkevného zboru zo Steinfurtu, Westfálsko, SRN, vedenú farárom W. Mahlerom a jeho manželkou.

 

Ondrej Peťkovský, ev a. v. farár v. v. | 3.6.2014

viac

Gočovo malo v Košiciach úspech

Nedeľa Rogate bola v tomto roku pre košických evanjelikov nevšednou. V kostole na Mlynskej ulici vítali medzi sebou evanjelikov z Gočova v okrese Rožňava, ako aj predsedníctvo Košického seniorátu a ďalších hostí.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 30.5.2014

viac

Košice ocenili farára D. Havrilu

Dušan Havrila, zborový farár CZ ECAV Košice, konsenior Košického seniorátu ECAV, duchovný správca Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach a dlhoročný aktívny člen a moderátor občianskeho združenia Ekumenické spoločenstvo cirkví v Košiciach, sa 7. 5. 2014 stal laureátom Ceny mesta Košice.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 12.5.2014

viac

Výročie smrti Júliusa Fila st.

Farár, biskup, teológ, filozof, pedagóg, novinár, spisovateľ... Aj ďalšie prívlastky by sme mohli dať k menu Júliusa Fila st., ktorého 10. výročie úmrtia sme si nedávno pripomínali. Členovia jeho rodného cirkevného zboru Liptovský Ján si na neho spomínali spolu s evanjelikmi z Košíc, kde dlhé roky pôsobil, v nedeľu 4. 5. 2014.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ Liptovský Ján | 12.5.2014

viac

Požehnané 98. narodeniny

Dňa 30. 3. 2014 sa naša spolusestra pani Anna Belicová z fílie Revúcka Lehota dožila svojho vzácneho životného jubilea 98 rokov života. Zástupcovia CZ ECAV Chyžné jej zablahoželali na službách Božích.

 

Emília Völgyiová, ev. farárka, CZ Chyžné | 3.4.2014

viac

Vzácna návšteva z Nemecka v LOS

V dňoch 15. a 16. marca 2014 na pozvanie seniorky LOS Kataríny Hudákovej navštívili Liptovsko-oravský seniorát bratia Michael Martin, vrchný cirkevný radca Evanjelickej cirkvi v Bavorsku a predseda skupiny Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE), a jeho tajomník Ulrich Zenker.

 

Katarína Hudáková, seniorka LOS, los@ecav.sk | 17.3.2014

viac

Poďakovanie Jozefovi Juházymu

V CZ ECAV Giraltovce boli Božie služby 9. marca 2014 umocnené rozlúčkou s dlhoročným kazateľom Božieho slova Mgr. Jozefom Juházym pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.

 

Anna Mitaľová, Giraltovce | 13.3.2014

viac

V Závažnej Porube si pripomenuli evakuáciu

V nedeľu 2. februára 2014 si cirkevný zbor v Závažnej Porube na službách Božích spomínali na ťažké chvíle, ktoré v obci prežívali na Hromnice v roku 1945. Každoročne si ich pripomínajú ako Deň pokánia.

 

Dušan Migaľa , Závažná Poruba | 19.2.2014

viac

A. E. Mayerhöffer – básnik nemeckej menšiny

Evanjelici v Tvarožnej si v rámci svojho jubilejného roka 2013, keď si pripomínali deväť evanjelických okrúhlych výročí, pripomenuli aj 120. výročie narodenia vynikajúceho tvarožianskeho kňaza, humanistu, básnika a martýra A. E. Mayerhöffera.

 

Andreas Szuttor, Spoločnosť A. E. Mayerhoffera Tvarožná  | 19.1.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart