< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

„Nájdené deti” v Dolnom Kubíne

„Každý z nás sa už určite aspoň raz stratil. A keď sme sa stratili, tak ľudia, ktorým na nás záleží, mali o nás strach... ” Toto je časť zo slov domáceho brata farára Rastislava Stančeka, ktoré zazneli na zborovom veľkonočnom stretnutí v priestoroch klubu Garáž 20. 3. 2016 v Dolnom Kubíne.

 

Lenka Biňasová, CZ ECAV Dolný Kubín | 6.4.2016

viac

Konvent ŠZS – Vyhlásenie k voľbám

V sobotu 19. marca 2016 sa v Lopúchove konal výročný konvent Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na Slovensku. Konvent sa niesol v pokojnom a pracovnom duchu. Prerokované boli všetky dôležité záležitosti života seniorátu a na uvoľnené miesta boli zvolení noví funkcionári ŠZS.

 

Ján Velebír, senior ŠZS, zborový farár, CZ ECAV Bardejov  | 30.3.2016

viac

Deň pokánia 2016 v Závažnej Porube

Na službách Božích v nedeľu 7. februára 2016 si Závažná Poruba pripomenula 71. výročie evakuácie ako Deň pokánia. Kroky veriacich nasmerovali do Božieho chrámu, kde spoločne odriekali Desať Božích prikázaní, pristúpili k spovedi a prijali rozhrešenie.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 9.2.2016

viac

Fašiangový večierok v Giraltovciach

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach 29. 1. 2016 pripravil pod vedením zborového farára Martina Fečka fašiangový večierok v Dome kultúry v Giraltovciach, ktorý zaplnilo vyše 200 členov cirkevného zboru.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 2.2.2016

viac

O bieloruských evanjelikoch v Dolnom Kubíne

V nedeľu 17. 1. 2016 sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín prijali návštevu z Bieloruska – dobrovoľníčku Kristínu Liaševu. Po službách Božích, kde odznelo krátke predstavenie, sa v zborovej miestnosti uskutočnila prezentácia o Bielorusku a o situácii evanjelickej cirkvi v tejto krajine.

 

Ivana Juráková, CZ ECAV Dolný Kubín | 28.1.2016

viac

Milá tradícia v Žiline na Zjavenie Krista Pána mudrcom

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2016 sa v žilinskom cirkevnom zbore už pre desiatimi rokmi ujala milá tradícia – po skončení služieb Božích býva v zborových priestoroch každoročne pripravená zborová kapustnica.

 

Ján Šimko, zástupca dozorcu CZ ECAV Žilina | 17.1.2016

viac

15. výročie posvätenia chrámu v Železníku

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2016 sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli 15. výročie posvätenia chrámu Božieho v Železníku. Filiálka Železník patrí do CZ ECAV Giraltovce.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 11.1.2016

viac

Budovanie ekumenického spoločenstva kresťanov v Pozdišovciach

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Pozdišovciach sa 26. decembra 2015 konal Ekumenický benefičný koncert Vianoce 2015, na ktorom sa zúčastnili evanjelickí, gréckokatolícki aj pravoslávni veriaci.

 

Pavol Hajnik, CZ ECAV Pozdišovce | 10.1.2016

viac

Adventný koncert v Považskej Bystrici

V rámci večerných adventných služieb Božích sa v piatok 18. 12. 2015 v považskobystrickom evanjelickom kostole konal adventný koncert, na ktorom sa zišlo takmer dvesto veriacich.

 

Ľubica Juríčková, zborová poddozorkyňa  | 20.12.2015

viac

Adventné stretnutie v Giraltovciach

Vzácny čas adventu využil Cirkevný zbor ECAV Giraltovce pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka na to, aby pripravil adventné stretnutie dôchodcov, a to 18. 12. 2015 v Železníku a 19. 12. 2015 v Giraltovciach.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 20.12.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart