Myjavský seniorát

mapa Seniorský úrad: Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce
Telefón: 034/628 32 02, 0908 118 675
E-mail: mys@ecav.sk
Senior: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. (CZ Vrbovce)
Konseniori: ThDr. Peter Švehla (CZ Skalica), Mgr. Iveta Vachulová (CZ Turá Lúka)
Seniorálny kaplán: Mgr. Ľubomír Batka st. − námestný farár na mieste seniorálneho kaplána, 0918 828 138
Seniorálny dozorca: Vladimír Malý

Mapa seniorátu: klikni na obrázok
Rýchle vyhľadávanie: Ctrl + F

Cirkevné zbory: Brezová pod Bradlom, Bukovec, Častkov, Hlboké, Holíč, Kostolné, Košariská – Priepasné, Krajné, Myjava, Prietrž, Senica, Senica-Čáčov, Skalica, Sobotište, Turá Lúka, Vrbovce (16)

Brezová pod Bradlom
Ev. a. v. farský úrad, Piešťanská 4/16, 906 13 Brezová pod Bradlom; 034/624 21 36, 0918 828 125; brezova@ecav.sk; Mgr. Lívia Lichancová − zborová farárka, Mgr. Ján Lichanec − námestný farár na kaplánskom mieste; zborová dozorkyňa: Jana Bôžiková; kantori: Ing. Ivica Valášková, Ján Pleša; 10:00, 14:00 (každá 2. a 4. nedeľa v mesiaci), 14:00 Priepasné 1x v mesiaci (MYS)

Bukovec
Ev. a. v. farský úrad, 906 14 Bukovec 138; 0905 638 466; bukovec@ecav.sk; Mgr. Ján Sadloň − zborový farár; zborová dozorkyňa: Viera Babincová; kantorka: Mgr. Dana Naďová; 9:15 Bukovec, 14:00 U Kachlíkov nepravidelne (MYS)

Častkov
Ev. a. v. farský úrad, 906 04 Častkov 103; 034/651 13 16, 0918 828 133; castkov@ecav.sk; Mgr. Pavol Štefek − zborový farár; zborová dozorkyňa: Viera Juríčková; kantor: Ivan Zálešák; 10:30, nešporné 14:00 (MYS)

Hlboké
Ev. a. v. farský úrad, 906 31 Hlboké 115; zbor je administrovaný zo Senice (Mgr. Juraj Šefčík); zástupca zborového dozorcu: Ing. Miloš Čobrda; kantor: Peter Valka; 9:00 (MYS)

Holíč
Ev. a. v. farský úrad, Bratislavská 41, 908 51 Holíč; 034/668 23 94, 0911 912 191; holic@ecav.sk; Mgr. Emília Talábová − zborová farárka; zborový dozorca: Mgr. Peter Michalička; kantori: MUDr. Jana Raková, Peter Šoltés, Natália Václavíková; 9:30 Holíč, 15:15 Kopčany 1. nedeľa nešporné, 14:30 Kátov 2. nedeľa nešporné (MYS)

Kostolné
Ev. a. v. farský úrad, 916 13 Kostolné 2; tel./fax 032/779 02 53, 0915 101 708; kostolne@ecav.sk; www.evanjelikkostolne.estranky.sk; Mgr. Ľubica Kopincová − zborová farárka; zborový dozorca: Rudolf Gajdoš; kantori: Janka Holičová, Dávid Kopinec; 10:45 Kostolné, 14:00 striedavo Babulicov Vrch, Vaďovce, Hrašné a Hodulov Vrch (MYS)

Košariská − Priepasné
Ev. a. v. farský úrad, 906 15 Košariská 95; 034/624 28 24, 0918 828 199; kosariska@ecav.sk; Mgr. Zuzana Durcová − zborová farárka; zborový dozorca: Milan Potúček; kantor: Vladimír Húska; 9:30 Košariská, 14:00 Priepasné podľa rozpisu (MYS)

Krajné
Ev. a. v. farský úrad, 916 16 Krajné 161; 032/778 61 91, 0908 055 807; farakrajne@gmail.com; www.ecavkrajne.sk; Mgr. Ivan Novomestský − námestný farár; zborový dozorca: Vladimír Malý; kantori: MUDr. Martina Figurová, Pavol Mockovčiak; 8:45 Krajné, 14:30 Korytnianske Kopanice, Žadovica, Matejovec a Hrachovište striedavo (MYS)

Myjava
Ev. a. v. farský úrad, Nám. M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava; 034/621 20 47, 0918 828 139 Mišiak, 0905 828 687 Mišiaková, 0918 828 016 Černeková; fu.myjava(at)gmail.com; Mgr. Samuel Ján Mišiak, PhD. − námestný farár, Mgr. Jaroslava Mišiaková − námestná farárka, Mgr. Monika Černeková − námestná farárka na mieste zborovej kaplánky, poverená administrovaním predsedajúceho farára; zástupkyňa zborového dozorcu: Zuzana Malková; kantori: Dušana Adamcová, Marián Cambel, Marek Mišiak; 9:00 a 17:00 Myjava, 14:00/15:00 nepravidelne Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Rudník, Jablonka, Polianka; 14:30/17:00 DSS Nezábudka 1. nedeľa, CSS Jesienka 2. nedeľa v mesiaci (MYS)

Prietrž
Ev. a. v. farský úrad, 906 11 Prietrž 346; zbor je administrovaný z CZ Častkov (Mgr. Pavol Štefek); zborová dozorkyňa: Zora Rýzková; kantor: Mgr. Peter Koprla; 9:00 Prietrž; Jablonica, Podhorie, Paseky, Rehuší nepravidelne (MYS)

Senica
Ev. a. v. farský úrad, Hollého 747/22, 905 01 Senica; tel./fax 034/651 26 83, 0908 739 069; senica@ecav.sk; Mgr. Juraj Šefčík − námestný farár; zborový dozorca: Dr. Ján Pukančík; kantori: Anna Rýzková, Ing. Branislav Rybnikár; 10:00 Senica, 14:00 kaplnka DD 1. a 3. nedeľa, 14:00 Kunov 2. nedeľa, 14:00 Senica 4. nedeľa, 14:00 Penzión Harmónia 5. nedeľa v mesiaci (MYS)

Senica-Čáčov
Ev. a. v. farský úrad, Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica; 034/651 26 82, 0918 828 190; cacov@evav.cz; cacov.evav.cz; Mgr. Lenka Sedláčková − zborová farárka; zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup; kantorka: Elena Zelenáková; 10:00 (MYS)

Skalica
Ev. a. v. farský úrad, Potočná 17, 909 01 Skalica; 034/664 42 72, 0905 398 330; ThDr. Peter Švehla − zborový farár-konsenior; zborový dozorca: Ing. Dušan Lašák; kantori: Oľga Novomestská, Timotej Kyselica; 9:30 Skalica, 14:00 Zariadenie pre seniorov Pod Hájkom 2x za mesiac, Vrádište nepravidelne, Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj nepravidelne (MYS)

Sobotište
Ev. a. v. farský úrad, 906 05 Sobotište 305; 034/628 21 04, 0904 382 054; sobotiste@ecav.sk; Mgr. Rastislav Hvožďara − zborový farár; zborová dozorkyňa: Alžbeta Černeková; kantori: Mgr. Anna Halabrinová, Ing. Branislav Rybnikár, Mgr. Elena Zelenáková; 9:00 Rovensko a Podbranč striedavo, 10:30 Sobotište (MYS)

Turá Lúka
Ev. a. v. farský úrad, 907 03 Turá Lúka 106; 034/621 20 23, 0907 527 333; turaluka@ecav.sk; www.ecavturaluka.eu; Mgr. Iveta Vachulová − zborová farárka-konseniorka; zborová dozorkyňa: Anna Hornáková; 9:30 (MYS)

Vrbovce
Ev. a. v. farský úrad, Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce; 034/628 32 02, 0908 118 675; vrbovce@ecav.sk, fara.vrbovce@gmail,com; facebook.com/VrbovceZbor; Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. − zborový farár-senior, zborový dozorca: Pavel Zloch; kantori: PhDr. Milan Trizuliak, Ján Pleša; 10:00 Vrbovce, 14:00 kopanice striedavo (MYS)


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart