Primátor mesta Žilina preberá záštitu

V historickej radnici mesta Žilina sa stretli 26. februára 2009 primátor mesta Žilina Ivan Harman a generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik, aby prerokovali spoluprácu cirkvi a mesta pri príprave osláv 400. výročia pamätnej Žilinskej synody 1610.

Generálny biskup informoval pána primátora o pripravovaných oslavách, ktoré sa budú konať v dňoch 29. júna až 5. júla 2010 v meste Žilina a v jej blízkom okolí. V rámci týchto osláv ECAV pripravuje medzinárodnú teologickú vedecko-historickú konferenciu, v Žiline sa bude v tom čase konať aj zasadnutie najvyššieho grémia našej cirkvi – synody – a tri dni od piatka do nedele budú patriť 2. evanjelickým cirkevným dňom, pre ktoré sa pripravuje bohatý duchovný a spoločensko-kultúrny program. Pán primátor prisľúbil, že mesto Žilina aktívne vstúpi do organizácie týchto osláv, pretože udalosti spred 400 rokov vníma ako jedny z najvýznamnejších historických udalostí viažucich sa k mestu Žilina, ktoré svojou dôležitosťou však prekročili rámec mesta i Slovenska. Mesto Žilina a Mestský úrad vie pre pripravované sprievodné podujatia osláv ponúknuť viacero vhodných priestorov na stretnutia biskupov, konferencie, prednášky, koncerty či divadelné predstavenia.

Ivan Harman a Miloš Klátik sa zhodli, že pre zdarný priebeh osláv bude vhodné, ak do prípravného výboru budú delegovaní aj zástupcovia mestského úradu, ktorí majú skúsenosti s organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí v meste.

Na stretnutí sa zúčastnili za Mestský úrad Elena Krausová, vedúca odboru organizačného a vnútornej správy, Róbert Blaško, asistent primátora, a Michaela Koláriková, pracovníčka tlačového oddelenia.

Generálneho biskupa na stretnutí sprevádzali Dušan Vagaský, vedúci ústredného organizačného výboru pre prípravu osláv 400. výročia Žilinskej synody, a Marián Kaňuch, zborový farár Cirkevného zboru ECAV v Žiline.

Fotografie zo stretnutia zverejňujeme s láskavým dovolením Mestského úradu Žilina.

Dušan Vagaský | 3.3.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart