Internetové stránky zborov


Seniorát
Badín
Banská Bystrica
Banská Bystrica-Radvaň
Brezno
Dobrá Niva
Horná Lehota
Horná Mičiná
Hrochoť
Hronsek
Kremnica
Ľubietová
Mýto pod Ďumbierom
Očová
Ostrá Lúka
Poniky
Slovenská Ľupča
Zvolen.sk
Zvolenská Slatina


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart