Internetové stránky zborov

Košický seniorát
Budimír
Gelnica
Košice
Košice-Terasa
Krompachy
Mníšek nad Hnilcom
Obišovce
Opiná
Rankovce
Švedlár
Vyšná Kamenica


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart