Náboženské vysielanie Slovenského rozhlasu

Frekvencie Slovenského rozhlasu nájdete tu.

Rádio Slovensko – Ranné zamyslenie každý pracovný deň 5.20 – 5.22; cez víkend o 6.51


FEBRUÁR 2019

2.2.2019, sobota
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina, Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
17.50 – Rádio Vatikán, Rádio Regina

3.2.2019, nedeľa
7.30 – Krajina duše, Rádio Devín, Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko, Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina, Prenos sv. omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave.
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko, Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
20.05 - Opri sa o mňa, Príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na križovatke života a prešli ňou aj vďaka svojej viere.
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie, Príbehy ľudí v 20. storočí, repríza, red. Soňa Gyarfášová

7.2.2019, štvrtok
21.05 - Viera v živote, Rádio Regina, Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
21.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

9.2.2019
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina, Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
17.50 – Rádio Vatikán, Rádio Regina

10.2.2019
06.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín, Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko, Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina, Prenos sv. omše z katedrály sv. Alžbety v Košiciach.
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie, Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
22.05 – Opri sa o mňa, Príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na križovatke života a prešli ňou aj vďaka svojej viere.
22.20 - Encyklopédia spravodlivých, Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov, repríza. Red. D. Mozolová

14.2.2019
21.05 - Viera v živote, Rádio Regina, Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
21.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

16.2.2019
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina, Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
17.50 – Rádio Vatikán, Rádio Regina 13.1.2018, nedeľa

17.2.2019
7.30 – Krajina duše, Rádio Devín, Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko, Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko,Prenos sv. omše z katerdály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 – Bohoslužba v jazyku menšiny, Rádio Regina, Pravoslávna liturgia zo Sobraniec.
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko, Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
20.05 Opri sa o mňa, Príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na križovatke života a prešli ňou aj vďaka svojej viere.
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie, Príbehy ľudí v 20. storočí, repríza, red. Soňa Gyarfášová

21.2.2019, štvrtok
21.05 - Viera v živote, Rádio Regina, Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
21.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

23.2.2019
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina, Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
17.50 – Rádio Vatikán, Rádio Regina 13.1.2018, nedeľa

24.2.2019
06.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín, Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko, Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina, Evanjelické služby Božie z Liptovského Mikuláša, káže ev. farár Marián Bochnička.
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie, Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
22.05 – Opri sa o mňa, Príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na križovatke života a prešli ňou aj vďaka svojej viere.
22.20 - Encyklopédia spravodlivých, Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov, repríza. Red. D. Mozolová

28.2.2019, štvrtok
21.05 - Viera v živote, Rádio Regina, Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
21.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina


JANUÁR 2019

1.1.2019 - Nový rok
8.00 – Sviatočný rozhovor Š. Chrappu s biskupom Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Jánom Hroboňom
9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach

2.1.
23.00 Rádio Regina. Hora, ktorú stráži svätý Michal archanjel. Návšteva Mont Sant v Taliansku, ktorú navštevujú pútnici z celého sveta

6.1.
8.00 – Rádio Slovensko. Rozhovor o pravoslávnych Vianociach, red. Kopkášová
9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv.omše z Kostola Sv. rodiny v Bratislave
10.30 Encyklopédia spravodlivých. Príbeh o biskupovi P. P. Gojdičovi, ktorý počas druhej svetovej vojny pomáhal prenasledovaným Židom
10.1.
21.05- Viera v živote, Rádio Regina, Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
21.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

12.1.
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina, Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
17.50 – Rádio Vatikán, Rádio Regina 13.1.2018, nedeľa

13.1.
06.51 -Z duše, Rádio Regina
7.30 – Krajina duše, Rádio Devín, Magazín o náboženskej kultúre a umení.
08.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko, Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina, Priamy prenos rímsko-katolíckej sv.omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave, celebruje Mons. Marián Gavenda, farár v Devíne
10.05- Osudy, ktoré písalo 20. storočie, Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
22.20 – Opri sa o mňa, Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera.

17.1.
21.05- Viera v živote, Rádio Regina, Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
21.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

19.1.
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Reginam Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
17.50– Rádio Vatikán, Rádio Regina 13.1.2018, nedeľa

20.1. nedeľa
7.30 – Krajina duše, Rádio Devín, Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00- Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko, Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, Námestie SNP 27
9.00 – Bohoslužba v jazyku menšiny, Rádio Regina, Gréckokatolícka liturgia v menšinovom jazyku, Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, otec Mgr. Jozef Havrilko
10.05- Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko, Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie, Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

24.1.
21.05 - Viera v živote, Rádio Regina, Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
21.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

26.1.
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina, Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
17.50– Rádio Vatikán, Rádio Regina 13.1.2018, nedeľa

27.1.
06.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín, Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko, Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina, Evanjelické služby Božie z Poník, káže Kevický Peter – zborový farár
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie, Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
22.20 – Opri sa o mňa, Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera.

31.1.
21.05 - Viera v živote, Rádio Regina, Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
21.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina


DECEMBER 2018

1. 12.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

2. 12.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

8.12.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

9. 12.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše. Katedrála sv. Alžbety v Košiciach
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy Slovákov, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

15. 12.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

16. 12.
6.51 - Z duše, Rádio Regina 7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 – Bohoslužba v jazyku menšiny, Rádio Regina. Pravoslávna liturgia v rusínskom jazyku
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

22. 12.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

23. 12.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Evanjelické služby Božie zo Bziniec pod Javorinou, káže zborová farárka Iveta Kosečková; piesne ES č. 16, 6, 30, 642, A 8
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

24. 12.
16.05 – Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Gerlachova, káže zborový farár Miroslav Maťo
20.00 - Rádio Slovensko. Vianočný rozhovor Š. Chrappu so speváčkou a skladateľkou Simou Martausovou
20.05 – Rádio Regina. Madona z Pompejí a jej zázraky. Príbeh starého obrazu Madony s dieťatkom v Pompejach
24.00 – Rádio Slovensko a Rádio Regina. Polnočná sv. omša. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave

25. 12.
9.05 – Rádio Slovensko a Rádio Regina. Rímskokatolícka sv. omša na Božie narodenie. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
10.05 – Rádio Slovensko. Encyklopédia spravodlivých. Príbeh záchrany kameramana Alexandra Strelingera statočnými Vrabcovcami v Dolnej Lehote
20.00 – Rádio Slovensko. Sviatočná relácia Pala Náthera o študentke Zuzane Marušákovej, ktorá bola na misii v Rusku
21.05 – Rádio Regina. Na fare u otca Imricha. Spomienky na charizmatického kňaza Imricha Fuzyho, ktorý po emigrácii budoval mosty so slovenskými krajanmi

29. 12.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

30. 12.
8.00 – Hosť nedeľného Dobrého rána. Moderuje Štefan Chrappa
9.05 – Rádio Slovensko a Regina. Bohoslužby Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave
10.05 – Osudy, ktoré písalo 20.storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
22.19 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

31. 12.
6.00 Silvestrovská relácia Štefana Chrappu o kresťanských vtipoch a humore


NOVEMBER 2018

1. 11.
9.05 - Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše k Sviatku všetkých svätých z Kostola sv. rodiny v Bratislave

3.11.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

4.11.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Gréckokatolícka sv. omša z gréckokatolíckej. katedrály v Košiciach
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

10.11.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

11.11.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímsko-katolíckej sv.omše. Katedrála svätej Alžbety Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

17.11.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

18.11.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, Námestie SNP 27
9.00 – Bohoslužba v jazyku menšiny, Rádio Regina. Gréckokatolícky kňazský seminár blahosl. biskupa Petra Pavla v Prešove
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

24.11.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

25.11.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina Evanjelické služby Božie z Kraľovian, káže Zuzana Brdiarová, zborová farárka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová


SEPTEMBER 2018

1. september
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

2. september
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rím.-kat. sv. omše, Kostol Svätej rodiny, Bratislava-Petržalka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Osudy, ktoré písalo 20.storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

8. september
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

9. september
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Grécko-katolícka katedrála Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
10.05 Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorí v živote pocítili duchovný rozmer

15. september
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
9.05 - Rádio Regina - Rímskokatolícka sv. omša. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

16. september
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos sv. omše, Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.05 – Rádio Regina - gréckokatolícka sv. liturgia v menšinovom jazyku, Prešov
10.05 - Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Osudy, ktoré písalo 20.storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

22. september
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

23. september
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Muránskej Dlhej Lúky; káže evanjelický farár Dušan Pavel Hrivnak
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

29. september
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

30. september
6.51 - Z duše, Rádio Regina 7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Bohoslužby Apoštolskej cirkvi na Slovensku
10.05 - Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová


AUGUST 2018

4. august
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

5. august
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokat. sv. omše, Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

11. august
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

12. august
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos sv. omše, Katedrála svätej Alžbety Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

18. august
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

19. august
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos sv. omše, Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.05 – Liturgia v menšinovom jazyku, Rádio Regina. Pravoslávna liturgia v menšinovom jazyku z obce Bežovce, o. Miloš Surma
10.05- Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa, Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

25. august
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

26. august
6.51 - Z duše, Rádio Regina 7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Trebišova; káže farár Marek Senko
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

JÚN 2018

2. 6.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

3. 6.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos sv. omše, Kostol sv. rodiny v BA – Petržalke
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera, red. Dagmar Mozolová

9. 6.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

10. 6.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos sv. omše, Katedrála svätej Alžbety Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

16. 6.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

17. 6.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 - Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokat. sv. omše, Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 - Prenos bohoslužby v jazyku menšiny, Rádio Regina. Pravoslávna sv. liturgia z Falkušoviec
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

23. 6.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

24. 6.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Blatnice pri Martine; káže zborový farár Tomáš German
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

30. 6.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

APRÍL 2018

1. 4., Veľkonočná nedeľa
6.35 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.00 - 10.00 – Veľkonočná nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše, Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy Slovákov, ktorí počas vojny pomáhali prenasledovaným Židom
11:30 - Urbi et orbi, Rádio Slovensko. Priamy prenos z Vatikánu
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.

7. 4.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

8. 4.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Katedrála svätej Alžbety v Košiciach
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

14. 4.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

15. 4.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
9.00 - Pravoslávna liturgia, Rádio Regina. Liturgia Pravoslávnej obce v dedine Inovce
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová

21. 4.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

22. 4. 6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Košíc; káže Stanislav Kocka
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová. 17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

28. 4.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina 17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí 17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina 29. 4.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Bohoslužby Bratskej jednoty baptistov, Tekovské Lužany
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová


MAREC 2018

3. 3.
6.05 – Ekuména vo svete. Rádio Regina
17.05 – Viera v živote. Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete. Rádio Regina

4.3.
6.51 - Z duše. Rádio Regina
7.00 – Krajina duše. Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána. Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa. Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše.Kostol Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Rozhovory Dagmar Mozolovej s ľuďmi, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty. Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

10. 3.
6.05 – Ekuména vo svete. Rádio Regina
17.05 – Viera v živote. Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete. Rádio Regina

11. 3.
6.51 - Z duše. Rádio Regina
7.00 – Krajina duše. Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána. Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa. Rádio Slovensko, Rádio Regina. Katedrála svätej Alžbety v Košiciach
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí. Red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty. Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. Dagmar Mozolová

17. 3.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

18.3.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa. Rádio Slovensko. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 Bohoslužba v jazyku menšín, Rádio Regina. Gréckokatolícka liturgia z Gréckokatolíckeho seminára blahos.biskupa P. P. Gojdiča v Prešove
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

24. 3.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

25. 3.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa. Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Pezinka; ev. farári Gabriela Kmošenová a Vladimír Kmošena
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

30.3., Veľký piatok
6.35 - Z duše, Rádio Regina
14.05 - RR BA - Na Golgotu. Pásmo o histórii, architektúre a filozofii Kalvárií na Slovensku. Doplnené hudbou aj textami z Biblie. Autor: M. Hanáček
15.00 - Rádio Regina. Evanjelické pašiové služby Božie z Ľubietovej; káže a liturguje Renáta Rényeiová
16.05 - RR BA a RR KE - Vnútorné stíšenie. Hudobno-slovná relácia. Autor: Vlado Franc

31. 3., Biela sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
6.35 hod.- Z duše, Rádio Regina
14.30 - Na dreve kríža. Na návšteve u ľudového rezbára Jaroslava Velčického z Uhrovca, ktorý si nesie svoj kríž: má iba jednu ruku, no vytvára nádherné drevené plastiky. Autorka: Iveta Pospíšilová
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
22.00 - Duchovné poklady, Rádio Regina. Sviatočný rozhovor s lekárom – kardiológom prof. MUDr. A. Dukátom z Bratislavy, ktorý rád navštevuje svetové galérie, kde objavuje cenné duchovné sakrálne dedičstvo, ktoré nám zanechali výnimoční a Bohom obdarení maliari. Autorka: A. Eliášová


FEBRUÁR 2018

3. 2.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

4. 2.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovenskom Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše, Kostol Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina.Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

10. 2.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina . Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

11. 2.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Katedrála sv. Alžbety v Košiciach
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

17. 2.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

18. 2.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Katedrála svätej Alžbety v Košiciach
9.00 – Bohoslužba v jazyku menšín, Rádio Regina. Pravoslávna liturgia zo Šamudoviec
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

24. 2.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

25. 2.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Kalinova; káže Ondrej Šoltés, zborový farár
10.05 - Osudy, ktoré písalo 20. storočie. Príbehy ľudí v 20. storočí, red. Soňa Gyarfášová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete


JANUÁR 2018

6.1.2018
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
9.05 – Rádio Regina, Svätá omša na sviatok Troch kráľov, Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

7.1.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše, Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko, Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

13.1.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina . Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

14.1.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina, Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

16.9.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

20.1.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina . Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

21.1.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín.Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Rádio Regina, Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše, Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina. Priamy prenos bohoslužby v jazyku menšín. Gréckokatolícka sv.liturgia. Monastier svätého Bazila Veľkého v Prešove
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

27.1.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina . Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

28.1.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00- Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos služieb Božích z Popradu; Mgr. Libor Bednár, PhD. − zborový farár
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete


DECEMBER 2017

2.12.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

3.12.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. Omše. Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

9.12.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

10.12.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05– Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše Katedrála svätej Alžbety Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

16.12.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina . Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

17.12.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina. Pravoslávna liturgie zo Zemplínskeho Hradišťa
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

23.12.2017
17.05 Rádio Regina. Viera v živote
17.50 Rádio Regina. Ekuména vo svete

24.12.2017
9.05 Rádio Slovensko a Rádio Regina. Kresťanská nedeľa. Priamy prenos omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
16.00 Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Hnúšte – Brádna; káže Iveta Korenková, zborová farárka
18.15 Rádio Regina. Duchovné horizonty
20.00 Rádio Slovensko. Vianočný rozhovor Š. Chrappu s Cyrilom Vasiľom
23.00 Rádio Slovensko. Príbeh Branislava Letka, gospelového muzikanta, ktorý sa stará aj o Rómov na východe
00.00 Rádio Regina a Rádio Slovensko. Polnočná sv. omša, priamy prenos

25.12.2017
8.00. Rádio Slovensko. Vianočný rozhovor s Michalom Chudom
9.05 Rádio Regina a Rádio Slovensko. Rímskokatolícka sv. omša
10.00 Rádio Slovensko. Encyklopédia spravodlivých. Príbeh o záchrane Židov v slovenskej kresťanskej rodine
11.50 Rádio Slovensko. Urbi et orbi
20.03 Rádio Slovensko. Zázrak zrodenia. Fíčer P. Náthera
22.03 Rádio Slovensko. Opri sa o mňa. Príbeh chlapca, ktorý vyrástol v detskom domove. Dnes má svoju rodinu a je riaditeľom detského domova...

30.12.2017
17.05 Rádio Slovensko. Viera v živote
17.50 Rádio Slovensko. Ekuména vo svete

31.12.2017
8.00 Rádio Slovensko. Rozhovor Š. Chrappu s Mirom Jilom Šmilňákom
9.05 Rádio Regina. Kresťanská nedeľa. Bohoslužba Bratskej jednoty baptistov v Bardejove
17.05 Rádio Regina. Duchovné horizonty


NOVEMBER 2017

1.11.2017, streda
Rádio Regina
9.05 - Priamy prenos rímskokatolíckej sv. Omše. Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka

4.11.2017 sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

5.11.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín.Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos gréckokatolíckej sv. omše. Grécko-katolícka katedrála Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

11. 11.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

12. 11.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše Katedrála svätej Alžbety, Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

18. 11.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

19. 11.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.00 - Kresťanská nedeľa – Rádio Regina. Priamy prenos gréckokatolíckej sv. omše s homíliou v rusínskom jazyku
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

25. 11.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

26. 11.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Ev. služby Božie z Dobšinej; káže Mgr. Radovan Gdovin
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina.Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete


OKTÓBER 2017

1.10.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše. Kostol Svätej rodiny, Bratislava-Petržalka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

7.10.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

8.10.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00- Hosť nedeľného rána, Rádio SlovenskoRozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv.omše, Katedrála svätej Alžbety, Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio ReginaRelácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňaPríbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

14.10.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina.Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

15.10.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. Omše, Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina. Pravoslávna liturgie z Pozdišoviec
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

21.10.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina
Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

22.10.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Vrboviec; káže Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., zborový farár-senior
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

28.10.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina.Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

29.10.2017, nedeľa
6.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Bohoslužba Cirkvi bratskej v Michalovciach
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

31.10.2017, utorok
Rádio Regina
14:05 95 téz proti. K 500. výročiu reformácie
15:05 Služby Božie na Pamiatku reformácie. Evanjelické služby Božie zo Zlatého, káže Jaroslav Majer
16:05 Duchovné pásmo k Pamiatke reformácie
19.30 Rádio Devín. Priamy prenos opery HRAD PREPEVNÝ


SEPTEMBER 2017

2.9.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

3.9.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko.Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše, Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

9.9.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

10.9.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos gréckokatolíckej sv. Omše. Gréckokatolícka katedrála, Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera.

16.9.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

15.9.2017
9.00 - Priamy prenos rímskokatolíckej sv. Omše. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, Radio Regina
17.9.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina. Priamy prenos gréckokatolíckej sv. omše s homíliou v rusínskom jazyku
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete

23.9.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

24.9.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Dobrej Nivy, káže Jarmila Balková, ev. farárka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera

30.9.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
10.30 – 12.00 Priamy prenos z blahorečenia Titusa Zemana z Bratislavy-Petržalky, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina


AUGUST 2017

5.8.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

6.8.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše, Kostol Svätej rodiny, Bratislava-Petržalka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.

12.8.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

13.8.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše, Katedrála svätej Alžbety. Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera.

19.8.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

20.8.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina. Pravoslávna liturgia z Bežoviec
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.

26.8.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

27.8.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie zo Záriečia, káže Miroslav Eštok, ev. farár
10.05- Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera


JÚL 2017

1.7.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina.Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

2.7.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše. Kostol Svätej rodiny Bratislava
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera.

8.7.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

9.7.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. Omše.Katedrála svätej Alžbety Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.

15.7.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

16.7.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše
9.00 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina.Priamy prenos gréckokatolíckej sv. omše s homíliou v rusínskom jazyku
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. .

22.7.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina . Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

23.7.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina Evanjelické služby Božie z Dolného Srnia, káže Mgr. Pavel Černaj − námestný farár
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.

29.7.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

30.7.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Bohoslužby Evanjelickej cirkvi metodistickej z Bratislavy, káže Ivan Lukáč
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera.


JÚN 2017

3.6.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

4.6.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše. Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. S Dagmar Mozolovou

10.6.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s P. Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

11.6.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše. Katedrála svätej Alžbety v Košiciach
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia s Andreou Eliášovou venovaná duchovným témam v dnešnom svete

17.6.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s N. Lúčanskou
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

18.6.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 – Kresťanská nedeľa – Rádio Regina. Pravoslávna liturgia z Faklušoviec
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia s Martou Franekovou venovaná duchovným témam v dnešnom svete
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. S Dagmar Mozolovou

24.6.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

25.6.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05– Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie, Pôtor, káže Iana Maria Stiasni, zborová farárka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.


MÁJ 2017

6.5.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

7.5.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. Omše. Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Naďou Lúčanskou
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. S Dagmar Mozolovou

13.5.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

14.5.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše. Katedrála svätej Alžbety, Košice
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Andreou Eliášovou

20.5.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

21.5.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.00 – Bohoslužba v jazyku menšiny, Rádio Regina. Priamy prenos gréckokatolíckej sv. omše s homíliou v rusínskom jazyku
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Martou Franekovou
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. S Dagmar Mozolovou

27.5.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

28.5.2017
6.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení s Dagmar Mozolovou
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Partizánskej Ľupče, káže Mgr. Ján Molčan – zborový farár
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Andreou Eliášovou


APRÍL 2017

1.4.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí.
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

2.4.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05– Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály sv. F. Xaverského v B. Bystrici
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.

8.4.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina . Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí.
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

9.4.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. Omše, Katedrála svätej Alžbety v Košiciach
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. s Andreou Eliášovou. Krížová cesta v živote dvoch biskupov – Ambróza Lazika a Pavla Jantauscha.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbeh bývalého narkomana Martina Žáka, ktorý dnes rozpráva mladým ľuďom, že môžu prežiť šťastný život bez drog

13.4 – Zelený štvrtok
5.50 Zamyslenie, Rádio Slovensko
6.19 Zelený štvrtok, Rádio Slovensko. Posledná večera a ustanovenie kňazstva, umývanie nôh učeníkom (kňaz Rasťo Čižik), publicistika Š. Chrappa
12.30 – Posledná večera, Rádio Regina. Psychologický aspekt vykreslenia tvárí učeníkov na plátne – v evanjelickom kostole Sliač – od akad. maliarky prof. Krivošovej. Autor: Naďa Lúčanská

14.4 – Veľkonočný piatok
5.50 - Zamyslenie, Rádio Slovensko
6.19 - Veľký piatok , Rádio Slovensko. Zmysel krížovej cesty a ukrižovanie, kresťan a obeta (kňaz Marek Krošlák), publicistika Š. Chrappa
15.05 – Priamy prenos evanjelických služieb Božích, Rádio Regina. Pašiové služby Božie z Obišoviec; káže ev farár Jaroslav Petro

15.4. - Veľkonočná sobota
6.13 - Zamyslenie, Rádio Slovensko
6.38 - Biela sobota, Rádio Slovensko. Obsah Bielej soboty plus náuka o očistci (ktorý je katolíckou tradíciou) (Daniel Dian), publicistika Š.Chrappa
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
18.15 - Dni, ktoré rozhodli o večnosti, Rádio Regina. Pásmo o Ježišovi Kristovi
20.00 – Veľkonočná vigília, Rádio Regina. Priamy prenos sv. omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave
22.30 - V tichu Bielej soboty, Rádio Regina. Rozhovor s historikom a zakladateľom obč. združenia Nenápadní hrdinovia Františkom Neupauerom, ktorý spoznal mnoho zaujímavých ľudí s hlbokým duchovným životom a silnými príbehmi, ktoré sa snaží zaznamenať pre ďalšie generácie

16. apríla 2017 Veľkonočná nedeľa
6.13 Zamyslenie, Rádio Slovensko
6.38 Veľkonočná nedeľa, Rádio Slovensko
Zmŕtvychvstanie a neveriaci Tomáš, publicistika Š.Chrappa
8.00 - Hosť Dobrého rána, Rádio Slovensko. Téma: Veľká noc a jej posolstvo, koniec pôstu a výzvy ďalšieho obdobia autor; Štefan Chrappa, hosť: arcibiskup Ján Orosch
9.05 - Sv. omša, Rádio Slovensko. Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
9.00 – Pravoslávna liturgia, Rádio Regina. Pravosl. cirkevná obec v Ruskom Hrabovci
10.05 – Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. O záchrane Židov v rodine evanjelického kňaza Lúčanského v Baďane.
11.30 - 12.25 Urbi Et Orbi, Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos z Vatikánu
17.05 – Duchovné horizonty. Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. s Naďou Lúčanskou. S bratom Felixom o ráde kapucínov
18.30 – Veľká noc jezuitu, Rádio Regina. Stretnutie s pátrom Andrejom Filipekom, odborníkom na oblasť liturgie

22.4.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí.
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

23.4.2017, nedeľa
06.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00- Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Pribety; káže ev. farárka Jaroslava Zaťková
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorí v živote nachádzajú smer aj vďaka viere. Red. D. Mozolová

29.4.2017, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí.
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

30.4.2017, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05– Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Bohoslužby Evanjelickej cirkvi metodistickej, káže Ivan Lukáč
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete.


MAREC 2017

4.3.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

5.3.2017
6.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Naďou Lúčanskou

11.3.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

12.3.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05– Kresťanská nedeľa, Rádio Slovensko a Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach
10.05- Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Andreou Eliášovou
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. S Dagmar Mozolovou

18.3.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

19.3.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa. Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály sv. F. Xaverského v B. Bystrici
9.00 – Priamy prenos gréckokatolíckej sv. omše s homíliou v rusínskom jazyku, Rádio Regina
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Pavlom Natherom

25.3.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

26.3.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Evanjelické služby Božie z Devičia, káže Mgr. Milan Bartko
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Andreou Eliášovou
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. S Dagmar Mozolovou

FEBRUÁR 2017

4.2.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

5.2.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Naďou Lúčanskou

11.2.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

12.2.2017
6.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály svätej Alžbety v Košiciach
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Andreou Eliášovou
22.20 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. S Dagmar Mozolovou

18.2.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
19.2.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa. Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
9.00 – Pravoslávna liturgia v rusínskom jazyku, Rádio Regina. Chrám sv. kniežaťa Vladimíra, Sobrance
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Pavlom Natherom

25.2.2017
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

26.2.2017
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa. Rádio Slovensko. Evanjelické služby Božie z Mengusoviec, káže Tibor Molnár, zborový farár
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná duchovným témam v dnešnom svete. S Andreou Eliášovou

JANUÁR 2017

1. 1. 2017 - Nový rok
6.51 – Z duše
9.05 – Kresťanská nedeľa. Rádio Slovensko, Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave
10.10 – Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbeh manželov Hajtášovcov z Bratislavy, ktorí počas vojny pomohli 16 Židom a zachránili matku s dieťaťom
17.05 – Duchovné horizonty, Rádio Regina – Naďa Lúčanská

6. 1.
9.00 Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrice , Rádio Regina
10.30 – Traja králi, Rádio Regina. O duchovnom posolstve troch kráľov /mudrcov/ pre dnešného človeka… Relácia D. Mozolovej
12.10 Pravoslávne Vianoce, Rádio Slovensko. So Štefanom Chrappom
22.00 Pravoslávne Vianoce, Rádio Regina. Dokumentárna relácia o slávení pravoslávnych Vianoc v dedine Osadné. S Dagmar Mozolovou

7. 1.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

8. 1.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko a Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov.
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. S Andreou Eliášovou

14. 1.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

15. 1.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos gréckokatolíckej sv. omše z Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove
9.00 - Priamy prenos bohoslužby v jazyku menšín z Chrámu bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešove, Rádio Regina
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. Dagmar Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. S Andreou Eliášovou
23.05 - Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a pomohla im viera. S Dagmar Mozolovou

21. 1.
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

22. 1.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Evanjelické služby Božie z Bratislavy-Rače
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina

28. 1.
06.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

29. 1.
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Bohoslužba Kresťanských zborov v Bratislave-Rači
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. Red. D. Mozolová 17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina
23.05 – Opri sa o mňa. Príbehy ľudí, ktorým pomohla v zložitej životnej situácii viera. Príbeh ženy, ktorá má autistickú dcéru. S Dagmar Mozolovou


DECEMBER 2016

3.12.2016, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

4.12.2016, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina, Rádio Slovensko. Priamy prenos sv. omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. S Dagmar Mozolovou
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia s Naďou Lúčanskou
23.05 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorým v zložitých životných situáciách pomohla viera.

10.12.2016, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

11.12.2016, nedeľa
6.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina, Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. S Dagmar Mozolovou
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia s Andreou Eliášovou

17.12.2016, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

18.12.2016, nedeľa
6.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00- Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05– Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Evanjelické služby Božie z Jasenovej, káže Mgr. Ján Gallo
9.00 – Rádio Regina – pravoslávna liturgia
10.05- Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. S Dagmar Mozolovou
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia s Dagmar Mozolovou
23.05 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorým v zložitých životných situáciách pomohla viera.

24. december, sobota – Štedrý večer
16.00 Evanjelické služby Božie, z Kremnice, káže Mgr. Jozef Pacek, zborový farár
24.00 Priamy prenos rímskokatolíckej polnočnej sv. omše. Kostol Svätej rodiny, Bratislava-Petržalka

25. december, nedeľa – Božie narodenie
9.00 Priamy prenos rím.-kat sv. Omše. Katedrála sv. Martina, Spišské Podhradie
11.50 – Rádio Slovensko aj Regina, Zahraničný prenos Urbi et Orbi - Požehnanie mestu a svetu

31. 12. 2016 sobota
6.05 – Ekuména vo svete. Rádio Regina


NOVEMBER 2016

1.11.2016, utorok
9.05 – Rádio Regina. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave

5.11.2016, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote. Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

6.11.2016, nedeľa
6.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina, Rádio Slovensko. Priamy prenos bohoslužby z Gréckokatolíckej katedrály povýšenia sv. kríža v Bratislave
10.05- Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov, s Dagmar Mozolovou
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia s Naďou Lúčanskou
23.05 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorým v zložitých životných situáciách pomohla viera

12.11.2016, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

13.11.2016, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina, Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov, s Dagmar Mozolovou
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia s Andreou Eliášovou

19.11.2016, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Dagmar Mozolovou
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

20.11.2016, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z banskobystrickej katedrály sv. Františka Xaverského
9.05 – Rádio Regina – gréckokatolícka liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku z Chrámu sv. Bazila Veľkého v Medzilaborciach
10.05- Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov, s Dagmar Mozolovou
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina.Relácia s Dagmar Mozolovou
23.05 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorým v zložitých životných situáciách pomohla viera

26.11.2016, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

27.11.2016, nedeľa
6.51 - Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina, Rádio Slovensko. Priamy prenos evanjelických služieb Božích z Turej Lúky; káže zborová farárka Iveta Vachulová
10.05 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov, s Dagmar Mozolovou
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia s Andreou Eliášovou


SEPTEMBER 2016

3.9.2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

4.9.2016, nedeľa
6.51-7.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 - Kresťanská nedeľa, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Priamy prenos rímskokatolíckej svätej omše z Kostola sv. rodiny v Bratislave
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí počas vojny zachránili Židov. S Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorým v ťažkej situácii pomohla viera. S Dagmar Mozolovou

10.9.2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

11.9.2016, nedeľa
6.51-7.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 –Kresťanská nedeľa, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Priamy prenos rímsko-katolíckej sv. omše z Katedrály svätej Alžbety v Košiciach
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí počas vojny zachránili Židov. Red. Dagmar Mozolová
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Naďou Lúčanskou
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorým v ťažkej situácii pomohla viera. S Dagmar Mozolovou

15. 9. 2016, štvrtok
9.05 - Priamy prenos rímsko-katolíckej svätej omše na Sviatok sedembolestnej Panny Márie

17.9.2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

18.9.2016, nedeľa
6.51-7.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa, Rádio Slovensko. Priamy prenos rímsko-katolíckej sv. omše z Katedrály sv. FrantiškaXaverského v Banskej Bystrici
9.05 – Grécko-katolícka liturgia, Rádio Regina
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí počas vojny zachránili Židov. Red. Dagmar Mozolová
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Andreou Eliášovou

24.9.2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Dagmar Mozolovou
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

25.9.2016, nedeľa
6.51-7.00 - Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Evanjelické služby Božie z Hrušova, káže zborový farár Mgr. Štefan Gabčan
10.05-11.00 – Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí počas vojny zachránili Židov. Red. Dagmar Mozolová
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Dagmar Mozolovou
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorým v ťažkej situácii pomohla viera. S Dagmar Mozolovou

29.9.2016, sobota
6.05 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Naďou Lúčanskou
17.50 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

30.9.2016, nedeľa
06.51 -Z duše, Rádio Regina
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00- Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05 – Kresťanská nedeľa - Rádio Regina, Rádio Slovensko. Evanjelické služby Božie zo Slavošoviec na Pamiatku reformácie
10.05- Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Príbehy ľudí, ktorí zachránili počas vojny Židov. S Dagmar Mozolovou
17.05 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Relácia venovaná pamiatke reformácie s Dagmar Mozolovou

JÚN 2016

4.6.2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

5.6.2016, nedeľa
6.51-7.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení s Michalom Hercegom
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa – Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Kostol Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Naďou Lúčanskou

11.6.2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

12.6.2016, nedeľa
6.51-7.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 - Kresťanská nedeľa - Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Katedrála svätej Alžbety v Košiciach
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Andreou Eliášovou
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Náboženská relácia o hľadaní viery s Martou Franekovou

18.6.2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

19.6.2016, nedeľa
6.51-7.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení s Pavlom Nátherom
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa - Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Pavlom Nátherom

25.6.2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

26.6.2016, nedeľa
6.51-7.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa – Evanjelické služby Božie, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Ev. a. v. kostol v Baďane; káže evanjelický farár Mgr. Peter Ján Soták
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Martou Franekovou
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Náboženská relácia o hľadaní viery s Martou Franekovou

MÁJ 2016

1. 5. 2016, nedeľa
6.51-7.00 - Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko.Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa – Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Naďou Lúčanskou

7. 5. 2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

8. 5. 2016, nedeľa
6.51-7.00 - Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení s Naďou Lúčanskou
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 - Kresťanská nedeľa - Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Katedrála svätej Alžbety Košice
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Andreou Eliášovou
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Náboženská relácia o hľadaní viery s Martou Franekovou

14. 5. 2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

15. 5. 2016, nedeľa
6.51-7.00 - Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa - Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Pavlom Nátherom

21. 5. 2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

22. 5. 2016, nedeľa
6.51-7.00 - Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení s Veronikou Daniškovou
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa – Služby Božie, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Evanjelický a. v. kostol vo Vranove nad Topľou. Káže: ThMgr. Martin Vargovčák
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Martou Franekovou
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Náboženská relácia o hľadaní viery s Martou Franekovou

28. 5. 2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

29. 5. 2016, nedeľa
6.51-7.00 - Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
8.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa – Bohoslužba Cirkvi bratskej, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Karpatská 2, Bratislava
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Andreou Eliáčovou


MAREC 2016

5.3.2016, sobota
6.05-6.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

6.3.2016, nedeľa
06.51-07.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení s Veronikou Dianiškovou
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Svätá omša, Kostol Svätej rodiny, Bratislava-Petržalka
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovouv 17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Naďou Lúčanskou

12.3.2016, sobota
06.05-06.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

13.3.2016, nedeľa
06.51-07.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení s Veronikou Dianiškovou
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 - Kresťanská nedeľa, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Svätá omša, Katedrála svätej Alžbety Košice
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Andreou Eliášovou
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Náboženská relácia o hľadaní viery s Martou Franekovou

19.3.2016, sobota
06.05-06.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

20.3.2016, nedeľa
06.51-07.00 - Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení s Ivetou Pospíšilovou
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa - Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Pavlom Nátherom

25.3.2016 piatok
12.30-13.00 - Veľká noc Pavla Straussa, Rádio Regina
15.00 -16.00 – Služby Božie, Rádio Regina. Evanjelický a. v. kostol v Českom Brezove. Káže: ThMgr. Júlia Gabčová
16.05-17.00 – Vzkriesenie v kláštoroch, Rádio Regina. Pútavé spomínanie na to, ako v niektorých kláštoroch prežívali svoju osobitnú "Veľkú noc", keď im po páde komunizmu boli vrátené sakrálne objekty, ako ich našli v stave "Veľkého piatku" a ako ich "vzkriesili" do dnešnej peknej a fungujúcej podoby. Autorka: Andrea Eliášová

26.3.2016 sobota
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Nadeždou Lúčanskou
20.05-22.00 – Rádio Regina. Slávnostný obrad, Kostol Sv. rodiny Bratislava-Petržalka

27.3.2016, nedeľa
06.51-07.00 - Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení s Pavlom Nátherom
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.30 – Kresťanská nedeľa, Rádio Regina, Rádio Slovensko - Svätá omša, Kostol Sv. rodiny, Bratislava-Petržalka
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Martou Franekovou


FEBRUÁR 2016

6.2.2016, sobota
06.05-06.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

7.2.2016, nedeľa
06.51-07.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa - Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Kostol Svätej rodiny Bratislava - Petržalka, Nám. Jána Pavla II.
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete

13.2.2016, sobota
06.05-06.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

14.2.2016, nedeľa
06.51-07.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 - Kresťanská nedeľa - Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Náboženská relácia o hľadaní viery s Martou Franekovou

20.2.2016, sobota
06.05-06.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

21.2.2016, nedeľa
06.51-07.00 -Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa - Svätá omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Katedrála svätej Alžbety Košice
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete

27.2.2016, sobota
06.05-06.15 – Ekuména vo svete, Rádio Regina
17.05-17.50 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom
17.50-18.00 – Ekuména vo svete, Rádio Regina

28.2.2016, nedeľa
06.51-07.00 - Z duše, Rádio Regina
7.00-7.30 – Krajina duše, Rádio Devín. Magazín o náboženskej kultúre a umení
08.00-9.00 - Hosť nedeľného rána, Rádio Slovensko. Rozhovory Štefana Chrappu o udalostiach posledného týždňa
9.05-10.00 – Kresťanská nedeľa - služby Božie, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Evanjelický a. v. kostol v Štrbe; káže: Mgr. Stanislav Baloc
10.05-11.00 - Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko. Náboženská relácia s Dagmar Mozolovou
17.05-17.50 - Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete
23.05-00.00 – Opri sa o mňa, Rádio Slovensko. Náboženská relácia o hľadaní viery s Martou Franekovou


JANUÁR 2016

1. 1. Piatok
6.14 – Zamyslenie s Jánom Sucháňom, Rádio Slovensko
7.50 Z duše, Rádio Regina
9.05 Slávnostná omša, Rádio Regina, Rádio Slovensko. Katedrála svätej Alžbety Košice

2. 1. Sobota
5.00 – Ekuména vo svete
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí so Štefanom Chrappom

3. 1. Nedeľa
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Relácia o náboženskej kultúre a umení s Veronikou Dianiškovou
7.40 - Z duše, Rádio Regina
9.05 – Kresťanská nedeľa, Rádio Slovensko a Rádio Regina. Kostol Svätej rodiny Bratislava-Petržalka
17.05 – Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Naďou Lúčanskou

6. 1. Streda
6.14 – Zamyslenie na dnešný deň, Rádio Slovensko
7.50 – Z duše, Rádio Regina
9.00 – Sv. omša z Košickej gréckokatolíckej katedrály, Rádio Regina, Rádio Slovensko

9. 1. Sobota
5.00 – Ekuména vo svete
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom

10. 1. Nedeľa
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Relácia o náboženskej kultúre a umení s Veronikou Dianiškovou
7.40 - Z duše, Rádio Regina
9.05 – Kresťanská nedeľa, Rádio Slovensko a Rádio Regina. Katedrála Rožňava
17.05 – Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Andreou Eliášovou
16. 1. Sobota
5.00 – Ekuména vo svete
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Štefanom Chrappom

17. 1. Nedeľa
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Relácia o náboženskej kultúre a umení s Ivetou Pospíšilovou
9.05 – Kresťanská nedeľa, Rádio Slovensko a Rádio Regina. Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
17.05 – Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Pavlom Nátherom

23. 1. Sobota
5.00 – Ekuména vo svete
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Pavlom Nátherom

24. 1. Nedeľa
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Relácia o náboženskej kultúre a umení s Veronikou Dianiškovou
9.05 – Kresťanská nedeľa, Rádio Slovensko a Rádio Regina. Evanjelické služby Božie z Trnavy; káže Mgr. Rastislav Hargaš
17.05 – Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Martinou Franekovou

30. 1. Sobota
5.00 – Ekuména vo svete
17.05 – Viera v živote, Rádio Regina. Aktuálne udalosti zo života veriacich ľudí s Naďou Lúčanskou

31. 1. Nedeľa
7.00 – Krajina duše, Rádio Devín. Relácia o náboženskej kultúre a umení s Ivetou Pospíšilovou
9.05 – Kresťanská nedeľa, Rádio Slovensko a Rádio Regina. Evanjelická cirkev metodistická v Bratislave, káže Ivan Lukáč
17.05 – Duchovné horizonty, Rádio Regina. Magazín o duchovných hodnotách v dnešnom svete s Andreou EliášovouGrafické spracovanie:Ladislav Menyhart