< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2017

V priestoroch Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši sa 19. mája 2017 stretli súťažiaci na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2017. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a priebeh súťaže riadila odborná porota.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 28.5.2017

viac

Z májového školenia kaplánov

Ďalšie z pravidelných školení kaplánov ECAV na Slovensku sa uskutočnilo v dňoch 8. – 12. mája 2017 v priestoroch strediska Agapé vo Svätom Jure.

 

Jana Ilčisková, seniorálna kaplánka LOS | 18.5.2017

viac

Vernisáž obrázkov EX CATHEDRA

Slávnostné otvorenie výstavy prác detí z Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea v Bratislave sa uskutočnila 26. 4. 2017 na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

 

Erika Valková-Krišťáková, spirituálka Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave | 18.5.2017

viac

Výberové konanie na miesto učiteľky pre 1. stupeň ZŠ 2017

Evanjelická spojená škola v Prešove vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky pre 1. stupeň ZŠ na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosti: do 12. 5. 2017. Viac Vložené 2. 5....

 

Marián Damankoš, riaditeľ školy, riaditel(at)esspo.sk | 11.5.2017

viac

5. školská konferencia ECAV 2017

V hoteli Satel v Poprade sa 23. – 24. marca 2017 konala 5. školská konferencia ECAV 2017 na tému „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. Konferenciu zorganizoval Školský výbor ECAV na Slovensku, ktorý mal zároveň v predvečer konferencie svoje pravidelné zasadnutie.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 6.4.2017

viac

Seniorálne kolo Biblickej olympiády BAS

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave sa 31. marca 2017 sa konalo seniorálne kolo biblickej olympiády Bratislavského seniorátu. Zúčastnilo sa na nej 55 žiakov a študentov zo 16 zborov seniorátu.

 

Jana Fördös, zborová farárka, CZ ECAV Šamorín | 5.4.2017

viac

Škôlkari v Slovenskej filharmónii

Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave sa v marci 2017 zúčastnili na projekte s názvom „Ľudský hlas“, ktorý sa konal v rámci cyklu „Hudobná akadémia“ v Slovenskej filharmónii.

 

Anna Bašnárová, riaditeľka EMŠ | 4.4.2017

viac

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O REFORMÁCII pre kolektívy k 500. výročiu reformácie

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku v rámci projektu 500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie vyhlasuje celoslovenskú vedomostnú súťaž o reformácii pre kolektívy k 500. výročiu reformácie. Propozície

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 29.3.2017

viac

Výberové konania na miesta riaditeľov EG v Banskej Bystrici a Tisovci

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene vyhlasuje výberové konania na miesto riaditeľa Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici v Banskej Bystrici a riaditeľa Evanjelického gymnázia v Tisovci s nástupom od 1. 9. 2017. Prihlášky posielajte do 31. 3. 2017. Vložené 1. 5; doplnené...

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 22.3.2017

viac

5. školská konferencia ECAV

Pozývame Vás na 5. školskú konferenciu ECAV, ktorá sa bude konať 23.-24. marca 2017 v priestoroch hotela Satel v Poprade. Témou konferencie je „Vzdelávanie ako misijná stratégia“. Vložené 26. 2. 2017 Program Prihláška Motivačný list...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 5.3.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart