< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Už 20. školský rok v EKG v Prešove

Vyše dvesto žiačok a žiakov štvor- a osemročného štúdia Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa 2. 9. 2015 stretlo na slávnostných službách Božích, aby začali 20. školský rok novodobej existencie Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 7.9.2015

viac

Vyučovanie náboženskej výchovy ev. a. v.

Dávame do pozornosti zmenu vzdelávacích štandardov pre predmet náboženská výchova – evanjelické a. v. náboženstvo. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR prostredníctvom Štátneho pedagogického ústavu zverejnilo Inovovaný štátny vzdelávací program – vzdelávacie štandardy.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 31.8.2015

viac

Rekondično-rehabilitačný pobyt na Šírave

V dňoch 15. – 19. 6. 2015 sa žiaci a zamestnanci Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici zúčastnili na rekondično-rehabilitačnom pobyte na Zemplínskej Šírave. Príjemné a komfortné ubytovanie bolo zabezpečené v Hoteli Glamour.

 

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 28.8.2015

viac

Letné aktivity v Centre kresťanského vzdelávania v Martine

Angličtina pre všetkých (6. − 10. 7., 13. − 17. 7.); EGMT camp (13. − 17. 7.); Letná biblická škola (20. − 24. 7.); J-CAMP 2015 (27. − 31. 7.)

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 31.7.2015

viac

Záverečné služby Božie na ESŠ v Martine

Služby Božie pri príležitosti záveru školského roka na Evanjelickej spojenej škole v Martine sa niesli v duchu vďačnosti, veselej mysle a odkazu žalmistu: „Hospodin dal poznať svoj víťazstvo!“

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 3.7.2015

viac

Stretnutie s ministrom školstva

Dňa 30. júna 2015 sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika s ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 3.7.2015

viac

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2015

Dňa 29. júna 2015 sa na GBÚ v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili 4 absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia. Skúšky úspešne absolvovali Mgr. Milan Bartko, Mgr. Jaroslav Jurko, Mgr. Zuzana Poláková a Mgr. Michal Tekely.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 3.7.2015

viac

SchulBrücke Weimar 2015

Účasť na medzinárodnom projektovom stretnutí SchulBrücke v malebnom nemeckom mestečku Weimar sme aj tohto roku mohli uskutočniť s dvoma žiakmi kvinty a tromi žiačkami septimy EKG v Prešove vďaka organizáciám Deutsche Nationalstiftung a EJBW vo Weimare.

 

Zuzana Karabinošová, EKG v Prešove | 22.6.2015

viac

Rozlúčka s materskou školou v Petržalke

V nedeľu 14. júna 2015 sa 17 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave-Petržalke na službách Božích v Evanjelickom kostole Sv. Trojice v Petržalke rozlúčilo so škôlkou a svojimi učiteľkami.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 22.6.2015

viac

Koncert pri príležitosti Dňa detí v TAS

Keďže jún sa začína dňom, keď majú svoj sviatok naši najmenší, aj v Tatranskom senioráte sme sa rozhodli, že pre deti pripravíme deň, ktorý bude patriť im. Bola to sobota 6. júna 2015.

 

Eva Germanová, zborová farárka, Spišská Belá | 22.6.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart