Pozvanie na letný jazykový kurz nemčiny

Martin-Luther-Bund (MLB) organizuje jazykový kurz nemčiny v dňoch 16. júla do 10. augusta 2019. Miesto konania kurzu je vo Wittenbergu.

MLB pozýva jedného účastníka z našej ECAV na Slovensku. Cieľová skupina sú farári, farárky, pracovníci v cirkvi, ktorí chcú svoje jazykové znalosti vylepšiť a prehĺbiť pre zborovú a partnerskú spoluprácu.

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov. Prihlášky zasielajte do 16. apríla 2019. Vyučovanie sa koná dopoludnia od pondelka do piatku a popoludní sa čítajú teologické texty a cvičenia. Niektoré večery sa koná spoločný program. V nedeľu sú v ponuke exkurzie s návštevou služieb Božích. Soboty sa nevyučuje.

Náklady na ubytovanie, stravu a vyučovanie hradí MLB. Na cestovné náklady môže MLB poskytnúť príspevok. Súčasťou prihlášky je vyplnenie nasledovného dotazníka

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 29.3.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart