SYNODA ECAV 2009

Predsedníctvo Synody Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku) v zmysle cirkevného zákona č. 15/99, § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch v organizačných jednotiek ECAV na Slovensku zvolalo tohtoročnú Synodu ECAV na Slovensku na dni 19. a 20. júna 2009 (piatok, sobota).

 

-eš- | 16.6.2009

viac

Pozvánka zo Slovenského ev. a. v. CZ v Prahe

Slovenský evanjelický CZ v Prahe vás pozýva na rodinné stretnutie v prírode v sobotu 13. júna 2009 od 9.00 hod. v obci Chýnica pri Prahe - Gahlertov mlyn.

 

-ek- | 9.6.2009

viac

140. výročie narodenia Jána Maliarika

Dovoľte, aby sme Vás pozvali v nedeľu 14. 6. 2009 do Veľkých Levár na oslavy 140. výročia narodenia evanjelického farára a filozofa Jána Maliarika.

 

Katy Škrabáková, šéfredaktorka magazínu NIM | 9.6.2009

viac

Sviatok Svätej Trojice

Dnešný sviatok Svätej Trojice je oslavou Trojjediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého (pozri kázeň doc. Jána Greša). Zároveň je posledným sviatkom svätodušného obdobia (svätodušného kruhu) a končí sa ním slávnostná časť cirkevného roka. Vstupujeme teda do bezslávnostnej časti cirkevného roka, v ktorej nie sú slávnostné obdobia, ale svätia sa sviatočné nedele a pamätné dni: najbližšie to bude Sviatok apoštolov Petra a Pavla...

 

-eš- | 7.6.2009

viac

UPC MOSTY - program na jún a júl 2009

UPC MOSTY vás pozýva na nasledujúce aktivity, ktoré pre vás pripravilo na jún a júl 2009 (pozri tu).

 

-eš- | 4.6.2009

viac

Koncerty spevokolov z Nemecka

Pozývame vás na chrámové koncerty, a to v piatok 5. júna o 19.00 hod. do Ev. a. v. kostola Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke a v sobotu 6. júna o 18.30 hod. do Ev. a. v. kostola v Nitre.

 

-eš- | 4.6.2009

viac

Posledná rozlúčka so sestrou D. Ľ. Jurášovou

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že sestra Darina Ľudmila Jurášová, rod. Šenšelová, 3. júna 2009 navždy opustila túto časnosť vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka s ňou bude v Ev. a. v. chráme Božom v Bratislave-Prievoze 8. júna 2009 o 17....

 

-eš- | 4.6.2009

viac

Výstava v Kežmarku

Vo výstavnej sieni v kežmarskej Barónke si ešte do 3. júna 2009 môžete pozrieť zaujímavú výstavu Nemecko v zrkadle slovenských knižníc, nad ktorou záštitu prevzal veľvyslanec SRN na Slovensku Dr. Jochen Trebesch. Kežmarok je po Bratislave a Banskej Bystrici tretím mestom, kde táto putovná výstava zakotvila.

 

-eš- | 2.6.2009

viac

Detský zbor SRo v Novom kostole

Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu vystúpi s programom na počesť M. Rúfusa pod názvom Deti spievajú básnikovi v nedeľu 7. júna 2009 o 18.30 hod. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.

 

-eš- | 2.6.2009

viac

Medzinárodná konferencia

Dňa 6. júna 2009 sa v Liptovskom Mikuláši v zasadačke Mestského úradu bude konať Medzinárodná konferencia k reštrukturalizácii a financovaniu cirkvi. Konferencie sa zúčastnia zahraniční hostia a pozvaní členovia predsedníctva Synody, predsedovia synodálnych výborov, členovia generálneho presbyterstva, predsedníctiev dištriktov a seniorátov, členovia Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV a Komisie pre...

 

Daniela Veselá | 31.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart