Spev pre život s donskými kozákmi

Benefičný koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny 22. 6. 2010 o 19.00 hod. – Estrádna hala PKO Bratislava

 

-jj- | 3.6.2010

viac

Sféry dôverné o evanjelikoch už DNES

STV 2 dňa 2. 6. o 22:00 hod.: Sféry dôverné. Evanjelici a ich miesto v dejinách, kultúre a súčasnej spoločnosti. Otázky a názory posielajte na sfery@stv.sk Repríza: 3. 6. o 14:10 hod.

 

-eš- | 2.6.2010

viac

EPST č. 23 - 2010

Čo znamená konfirmačný sľub? Táto otázka otvára najnovšie číslo Evanjelického posla spod Tatier a ponúka jednoznačnú odpoveď. Akú? Dozviete sa v téme na s. 8 – 9.

 

-zz- | 1.6.2010

viac

Súťaž na výber dodávateľa

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košice-Terasa vyhlasuje súťaž na výber dodávateľa stavby evanjelického kostola na Toryskej ulici.

 

O. Kolárovský, zborový farár | 31.5.2010

viac

Sviatok Svätej Trojice (Sancta Trinitas)

Sviatok Svätej Trojice je oslavou Božej trojjedinosti: Boha Otca – Stvoriteľa, Boha Syna Ježiša Krista – Vykupiteľa a Boha Ducha Svätého – Posvätiteľa. Tento sviatok uzatvára svätodušný kruh, ktorý sa začal sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo a vyvrcholil svätodušnými sviatkami. Ním sa končí slávnostná časť cirkevného roka.

 

-eš- | 28.5.2010

viac

Detský spevácky zbor SRo bude opäť spievať na počesť M. Rúfusa

V nedeľu 30. mája 2010 vás pozývame na koncerty v evanjelických kostoloch v Moravskom Lieskovom o 14.00 hod a v Piešťanoch o 18.00 hod.

 

Ján Juráš | 27.5.2010

viac

Biblická olympiáda 2010

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2010 sa uskutoční 28. mája 2010 v Evanjelickej základnej škole v Rimavskej Sobote.

 

D. Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 27.5.2010

viac

Noc kostolov 28. mája 2010

Ev. kostol Sv. Ducha na Ul. Fraňa Mojtu v Nitre sa do podujatia Noc kostolov, ktorá bude 28. 5. 2010, zapojí diskusiou "Kto sú evanjelici", organovým koncertom T. Berecza, čítaním z Písma, koncertom skupiny Spasení a videoprezentáciou zo života CZ.

 

-eš- | 26.5.2010

viac

Avízo EPST č. 22 - 2010

Kedy kráčame v cirkevnom zbore širokou cestou? Vtedy, ak v našom strede nie je ukrižovaný Kristus. Aj to je jedna z odpovedí, ktorú nájdete v téme najnovšieho čísla vášho Posla.

 

-zz- | 25.5.2010

viac

Svätodušné dvojčíslo EPST

Krátko pred svätodušnými sviatkami vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier, ktorého hlavnou témou je Svätý Duch a svätodušné sviatky.

 

-zz- | 20.5.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart