< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>

Nové na ITV - POZVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni 2018

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vás v rubrike Kresťanská kultúra generálny biskup Miloš Klátik pozýva na VI. evanjelické cirkevné dni 29. 6. - 1. 7. 2018 do...

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 12.4.2018

viac

Pozvánka na Kirchentag 2017

Už 36. Kirchentag sa bude konať v dňoch 24. – 28. mája 2017 v Berlíne a vo Wittenbergu. Okrem toho sa v tom istom termíne uskutoční aj tzv. Kirchentag na ceste v mestách Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau/Roβlau a Halle/Eisleben. Prihlášky na www.kirchentag.de len do 1. 3. 2017.

 

Samuel Miško, člen medzinárodného organizačného tímu, ausland(at)ecav.sk | 25.1.2017

viac

Nové na ITV - Stretnutie kresťanov v Budapešti

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih z X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa konalo 7. - 10. júla 2016 v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 6.10.2016

viac

Nové na ITV - V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih z priebehu V. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali 6. - 8. júla 2016 v Békešskej Čabe...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.9.2016

viac

Televízny posol 4. 9. o V. ECD

Televízny posol V. ECD 2016

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.9.2016

viac

O V. ECD 2016 v Rádiu Regina

Bratia a sestry, tu si môžete vypočuť reportáž z V. ECD v Békešskej Čabe od redaktora RTVS Martina Jurča, ktorá odznela 16. 7. 2016 v duchovnom magazíne Viera v živote (Rádio Regina, sobota 17:05 - 17:50), ako aj v programe Navštívili sme Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe ...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.7.2016

viac

Tranosciovský stánok trochu netradične – Ako aj „nový Spevník“ nesprávne interpretujú

V Duchovnej tržnici na nádvorí Evanjelického gymnázia v Békešskej Čabev susedstve najväčšieho evanjelického klasicistického kostola v strednej Európe, tzv. Veľkého kostola, hostili V. evanjelické cirkevné dni aj stánok Tranoscia.

 

Naďa Kubányová, EPST č. 29/2016, s. 14 | 28.7.2016

viac

Vydavateľstvo Tranoscia na V. ECD

Po hlavných službách Božích na V. evanjelických cirkevných dňoch mohli veriaci zavítať aj na jedno z troch diskusných fór. Diskusné fórum v evanjelickom zborovom dome venované vydavateľským aktivitám vydavateľstva Tranoscius nieslo názov „Slovo z dlane nevyčítaš“.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 26/2016, s. 9 | 28.7.2016

viac

Diskusia s hosťami generálneho biskupa na V. evanjelických cirkevných dňoch

Počas V. ECD v Békešskej Čabe boli súčasťou bohatého programu aj diskusné fóra a prednášky, ktoré boli naplánované na štvrtkové popoludnie. Už tradične sa konala diskusia s hosťami generálneho biskupa Miloša Klátika, tentoraz na tému 500. výročie reformácie.

 

Anna Debnárová, kaplánka generálneho biskupa, kaplangb@ecav.sk | 26.7.2016

viac

Pevec Boží na V. ECD a v Budapešti

Vo štvrtok 7. júla 2016 o 20.00 hod. Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi uviedlo divadelnú hru Júliusa Barča-Ivana Pevec Boží na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe. V piatok 8. júla 2016 o 16.00 hod. ju odohralo na X. stretnutí kresťanov v Budapešti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart