Detský tábor v Považskej Bystrici

CZ ECAV Považská Bystrica v spolupráci so SED Košeca usporiadal 2. ročník detského denného tábora od 9. do 12. júla 2013 v priestoroch zborového domu. Zúčastnilo sa na ňom 21 detí a 10 dobrovoľníkov – animátorov.

Zborový dom a priľahlé priestory sa premenili na „africkú džungľu“, po ktorej sa veselo preháňali skupiny žiráf, gaziel a tigrov; nechýbala ani Daffinka, milý psík z košeckej diakonie. Na každý deň bola pripravená pestrá paleta aktivít ako tvorivé dielne, športový a tanečný workshop. Heslom tohtoročného tábora bolo HAKUNAMATATA – čo v preklade zo svahilského jazyka znamená „nemám problém“. V duchu tohto motta sa nieslo aj každodenné vyučovanie – deti sa učili vážiť si veci, ktoré sú pre nás bežné – ako jedlo, práca či škola. Biblické príbehy z Novej zmluvy si zahrali formou krátkych scénok.

Cieľom tábora bolo nielen vyplniť deťom voľný čas, ale aj zapojiť ich do života v miestnom cirkevnom zbore, preto vyvrcholením tábora bola účasť detí na nedeľných službách Božích, kde zaspievali pieseň „Kto je pánom džungle“. V predsieni kostola bola pripravená výstavka prác detí z tvorivých dielní a novinkou bolo tablo s fotkami všetkých účastníkov tábora.

Sme radi, že tento rok medzi nami mohli byť aj tí najmenší (najmladší mali len 4,5 roka). Ďakujeme za krásne chvíle Pánu Bohu, obetavým mladým dobrovoľníkom a SED v Košeci, ktoré pre nás zabezpečilo chutné stravovanie.

Erika Sukovská, katechétka | 17.7.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart