Generálny biskup za gratuloval krajinskej biskupke I. Junkermannovej

V utorok 6. júna 2017 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na slávnostnom podujatí, ktoré pri príležitosti 60. narodenín krajinskej biskupky Evanjelickej cirkvi Stredného Nemecka Ilse Junkermannovej zorganizoval dištriktuálny biskup Diethard Kamm.

Hostia sa na úvod slávnosti zišli v Magdeburskom dóme na spoločnej pobožnosti, ktorú viedol dištriktuálny biskup Diethard Kamm, zástupca biskupky. Po pobožnosti zaznela prednáška na tému „Reformácia a transformácia“ od prof. Dr. Hartmuta Rosu z Jeny.

Za gratulantov sa oficiálne prihovorili krajinský biskup v Berlíne Markus Dröge, ktorý prečítal pozdravný list od podpredsedníčky rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku Annetty Kurschusovej, biskup Gerhard Feige a premiér Spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko Reiner Haseloff. Krajinská biskupka Ilse Junkermann sa hosťom poďakovala za ich vzácne slová a dobrú spoluprácu.

Generálny biskup Miloš Klátik pozdravil sestru biskupku v mene slovenských evanjelikov, osobne jej zablahoželal a odovzdal dar − tradičnú slovenskú keramiku.

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 15.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart