Zborový deň košických evanjelikov

Už dvanásť rokov delí členov CZ ECAV Košice-Terasa od vzniku tohto mladého cirkevného zboru. Výročie sa stalo príležitosťou spomenúť v nedeľu 28. septembra 2014 na začiatky i míľniky doterajšej cesty.

Úvod bohatého programu tvorili slávnostné služby Božie, na ktorých bol kazateľom slova Božieho na text 1Tes 1 – 3 Mgr. Dušan Cina, riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu ECAV v Prešove. Súčasťou bola spoločná návšteva a modlitby na stavenisku nového kostola na Toryskej ulici, kde sa členovia zboru dozvedeli o náplni ďalších etáp výstavby ich chrámu Božieho. Vo vzácnej generačnej symbolike sa nábožnými piesňami predstavili i spevokol dospelých Nádej a novozaložený detský spevokol Muškátiky, ktorý pôsobí pri na Muškátovej ulici.

Areál evanjelickej materskej škole bol v nedeľu popoludní aj dejiskom ďalšieho pestrého programu zborového dňa. Hlavnou súčasťou bolo niekoľko seminárov venovaných problematike skôr narodených, detí aj mládeže. Neabsentovala však ani vzdialená Afrika, ktorú rozprávaním o nedávnej ceste v rámci projektu Deti Afriky priblížil člen CZ ECAV Košice-Terasa Ladislav Ivanecký. V programe nechýbali ďalšie prezentácie oboch spevokolov, kvíz, vystúpenie hudobnej skupiny Ladislava Ontka, detské hry, výstava výrobkov šikovných ženských rúk ale ani guláš a domáce koláče. Zborový farár Ondrej Kolárovský označil túto formu oslavy za vydarenú, keďže podujatie prispelo k prehĺbeniu spolupatričnosti evanjelikov zo západných častí mesta Košice.

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 2.10.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart