Pamiatka posvätenia chrámu v Príbovciach

Dňa 25. 11. 2012 si veriaci Cirkevného zboru ECAV Príbovce pripomenuli 183. výročie posvätenia a 111. výročie posvätenia obnoveného chrámu Božieho.

Súčasný chrám bol postavený v poradí ako tretí evanjelický kostol v Príbovciach v roku 1826 za výdatnej pomoci patróna evanjelickej cirkvi v Príbovciach Jozefa BENICKÉHO a jeho manželky. V zápisnici o kanonickej vizitácii z roku 1879 sa uvádza, že kostol bol posvätený v roku 1829 v nedeľu pripadajúcu na Michala, teda pred 183 rokmi. Počas pôsobenia farára Viliama KLIMU a dozorcu Jána NEMEŠA sa v roku 1901 konala rozsiahla prestavba kostola, kostol bol obnovený - vlastne skoro znova vystavaný. V rámci rozsiahlej prestavby kostola v roku 1901 bola ku kostolu pristavaná aj 36 metrov vysoká veža, ktorá patrí k najkrajším v Turci. Veža členená rímsami má barokovú, baňatú strechu s lunetami. Posvätenie obnoveného kostola sa konalo 24. 11. 1901, teda v poslednú nedeľu po Svätej Trojici, teda pred 111 rokmi.

Tento deň bol výnimočný aj tým, že v tento deň sa s cirkevným zborom lúčila po dlhoročnom pôsobení kantorka Milada Sopoligová, ktorá sa odsťahovala so svojou rodinou do neďalekého Martina, kde bude pôsobiť v tamojšom cirkevnom zbore.
Služby Božie symbolicky otvoril zborový spevokol pod vedením svojej kantorky Milady Sopoligovej. Kázňou slova Božieho poslúžil zborový farár Marek Szabó, ktorý v kázni poďakoval našim predkom, že môžeme tento deň svätiť, za to, že horeli pre evanjelium a vybudovali tento chrám. Vystavali ho preto, aby sa mohli v ňom stretávať a chváliť Boha. V kázni poďakoval aj dlhoročnej kantorke, ktorá končí svoju službu v našom cirkevnom zbore. Liturgovala zborová farárka Zuzana Szabóová a báseň predniesol Ivan Giač.

Program „Poďakovanie kantorke“ sa začal príhovorom zborového farára a pokračoval vystúpením detí, mládeže a zborového spevokolu pod vedením novej kantorky. Po pesničke sa prihovorila farárka Zuzana Szabóová, ktorá poďakovala v mene celého cirkevného zboru celej rodine Sopoligovej. V príhovore okrem iného povedala: „Prežila si tu kus života, rozozvučovala si organ, klavír, ale aj naše srdcia. Za tú službu sa chceme srdečne poďakovať a v mene cirkevného zboru sa aj s tebou rozlúčiť. Ďakujeme.“ V závere sa prihovoril zborový dozorca Peter Šalát, ktorý uviedol, že Milada Sopoligová vykonávala svoju prácu 14 rokov. Za toto obdobie odviedla kus dobrej práce, za čo jej je cirkevný zbor vďačný. Je potešiteľné, že po krátkom čase sa nám podarilo miesto obsadiť novou kantorkou Luciou Švábikovou, čím ju chceme touto cestou privítať v našom cirkevnom zbore.

„Bolo mi cťou byť kantorkou v tomto cirkevnom zbore, privilégiom a veľkou radosťou. Ďakujem farárovcom Marekovi a Zuzke, dozorkyni Vierke Krškovej, ale aj súčasnému dozorcovi Petrovi Šalátovi, presbyterom, kostolníčke, ale i svojmu milému spevokolu. Prajem novej kantorke veľa radosti a lásky v novej službe, veľa dobrých, veľa nových spevákov a spolupracovníkov. Cirkevnému zboru a vám všetkým prajem veľa Božieho požehnania, aby oheň vo vašich srdciach nikdy nevyhasol a aby Pán Ježiš bol vaším svetlom, studňou života a večným šťastím. Dovidenia, “ povedala na záver odchádzajúca kantorka Milada Sopoligová.

Ľubomír Žila, Príbovce | 28.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart