Gotické evanjelické kostoly na Gemeri ožívajú

Gemerské gotické kostolíky nestrácajú zo zreteľa mladí nadšenci ani odborníci v občianskom združení Gotická cesta. Vďaka grantu z Nadačného fondu Telekom cez nadáciu Pontis sa 13. – 20. augusta 2017 uskutočnil v regióne Gemera dobrovoľnícky projekt Sedem strážcov.

Projekt odborne garantovala a koordinovala Ing. arch. Eva Šmelková z OZ Gotická cesta. Siedmi mladí ľudia z Bratislavy sa vybrali na Gemer, aby tam lepšie spoznali, zdokumentovali a spopularizovali gotické sakrálne pamiatky.vy sa vybrali na Gemer, aby tam lepšie spoznali, zdokumentovali a spopularizovali gotické sakrálne pamiatky.

Hoci pomyselným srdcom Gotickej cesty, jej budúcim informačným bodom je nevyužívaný katolícky kostol v Henckovciach pri Rožňave, pôsobenie siedmich strážcov sa neobmedzilo iba naň. Počas týždňa sme dopoludnia pracovali v Henckovciach, každý deň sme naše práce a plány do budúcna konzultovali s odborníkmi: starostkou obce Vierou Nemcovou, administrátorom seniora GES Mgr. Radovanom Gdovinom, diakonom Martinom Dudášom, statikom Ing. Vladimírom Kohútom, autorkou pamiatkového výskumu Mgr. Michaelou Kalinovou a reštaurátormi Mgr. art. Tomášom Székelym a Mgr. Petrom Mlichom. Vždy po obede sme podnikali exkurzie do okolia – prešli sme celý rožňavský okres spolu s kunsthistoričkou Mgr. Editou Kušnierovou, ktorá spracovala aj dejiny ECAV v Rožňave a okolí. Do budúcnosti plánujeme zmapovať celé územie Gemerského seniorátu.

Ďakujeme ústretovým evanjelickým bratom farárom, ktorí nám sprístupnili kostoly vo svojich pôsobiskách – Mgr. Radovan Gdovin v Dobšinej, Mgr. Viliam Solárik v Rožňave, Mgr. František Lompart v Koceľovciach a Martin Dudáš v Ochtinej. Do mnohých ďalších kostolov sme sa dostali vďaka ochotným sestrám kostolníčkam a bratom kostolníkom. Vo voľnom čase sme navštívili aj iné pamätihodnosti Gemera – ľadovňu vo Vlachove, kaštieľ v Betliari, Silickú ľadnicu, rodný dom Jura Hronca v Gočove, mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí a industriálne pamiatky: hutu Etelku v Nižnej Slanej a hutu Karol vo Vlachove.

V sobotu vyvrcholil náš projekt Sedem strážcov podujatím pre verejnosť – kostol v Henckovciach bol celý deň otvorený návštevníkom. Sprevádzanie, prehliadka fresiek a uprataného priestoru, „vešiaková“ fotografická výstava pamiatok, ktoré sa dajú navštíviť za polhodinu cesty, film o ochrane pamiatok, vystúpenie flautistky Kataríny Slavkovskej, prezentácia historických hudobných nástrojov v podaní Štefana Liptáka, vystúpenie folkloristov z Nižnej Slanej aj hudobného zoskupenia Rejdovate čhave – to všetko bolo pripravené pre záujemcov o dejiny a pamiatky.

Siedmi strážcovia – dobrovoľníci pripravujú spolu s dizajnérmi z Dizajnu na kolesách mapu Gotickej cesty na území Gemera, informačné brožúrky a tabule či suveníry. Činnosť strážcov sa vôbec nekončí, naopak, ešte len začína. A strážcovia budú radi spolupracovať aj s inými iniciatívami – už teraz sme nadviazali kontakt s OZ Otvor dvor v Rožňave, s OZ Ohrozené kostoly, ktoré pôsobí okrem iných lokalít aj v Rybníku, kde nadviazalo na iniciatívu Zachráňme Rybník, ktorú v roku 2008 začali evanjelickí bratia farári Mgr. Tibor Molnár a Mgr. Ondrej Majling.

Veríme, že tieto snahy požehná Pán Boh. Prosíme Ho o posilnenie všetkých služobníkov cirkvi aj pamiatkovej starostlivosti na Gemeri v ich náročnej službe.

Foto: David Raška a Vladimír Ondrejovič

Peter Koska, OZ Gotická cesta  | 18.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart