Sviatok Majstra Jána Husa - 6. júla 2015

V tomto roku si 6. júla na Sviatok Majstra Jána Husa pripomíname 600. výročie upálenia tohto významného predreformátora, kritika stredovekej cirkvi a martýra viery.

Text: Mt 16, 24 – 27
Piesne: ES č. 565, 564

Zamyslenie nad Božím slovom:
Hovorí sa, že strach má veľké oči. Pevne nás vnútorne zovrie, aby sme k určitej záležitosti nevyjadrili svoj názor, aby sme sa báli ukázať na pravdu. Pretože akonáhle začneme krívať a hovoriť, že každý má v podstate svoju pravdu, dostaneme sa do slepej uličky. Potom sa spolu s Pilátom pýtame: Čo je pravda? Akonáhle ukážeme na pravdu a na druhej strane na klamstvo, dostaneme sa do určitej konfrontácie. Pohneváme si ľudí, ktorí zastávajú klamstvo, o ktorom sú presvedčení, že je to čistá pravda. Takéhoto skutku budem schopný iba vtedy, keď zapriem samého seba. Keď sa otvorím Božej láske, ktorá vyháňa (doslovne vyhadzuje) každý strach. Ak by sme hájili heslo Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj, lavírovali by sme medzi pravdou a klamstvom. Ak by sme sa usilovali zo všetkých síl zachrániť si život, vtedy by sme ho práve stratili a uškodili si svojej duši. Ale ak nastavíme svoj chrbát – podobne ako Kristus – tým, ktorí Ho bili, vtedy si svoj život zachránime. Pán Ježiš tento náš postoj vidí a odplatí každému podľa jeho skutkov. Tieto súvislosti si uvedomoval aj Ján Hus. Vedel, že ak zostane ticho, ušetrí si mnohé problémy a starosti a zachráni si život. On však nemlčal a postavil sa na základ pravdy – Pána Ježiša Krista. V dôsledku toho si v živote vytrpel veľa zlého, až nakoniec bol pred šesťsto rokmi upálený. Navonok sa zdalo, že svoj život stratil, no v skutočnosti ho položil na hranicu pravdy a zachránil si svoju dušu pre večný život. Majme tento jeho odkaz aj my na pamäti. Pán Ježiš Kristus raz odplatí každému z nás podľa toho, či sme pravdu žili a hájili až do smrti. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši, Ty nám hovoríš, aby sme hľadali a poznávali pravdu, ktorá nás vyslobodí. Vytrhne nás z obáv a strachu pred zlobou tohto sveta a naučí nás spoliehať sa na Teba v každej oblasti nášho života. Veď nás podľa vzoru všetkých tých, ktorí sa nebáli, pravdu nepošpinili a nepošliapali. Myslíme dnes aj na Tvojho verného svedka Majstra Jána Husa, ktorý sám Tvoju pravdu poznal vo svojom živote a potom ju hájil až do svojho skonania. Prosíme o podobnú vytrvalosť a vnútornú silu, ktorou si tohto svedka Tvojej pravdy napĺňal a viedol. Prosíme, aby sme vytrvali vo svojej viere a zachovávali pravdu počas svojho života, aby, keď raz zhodnotíš naše dielo, mohol si nás zo svojej milosti prijať do svojej večnej slávy. Amen.

Hrad prepevný, Tranoscius, 2014

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 6.7.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart