Pozvanie na vernisáž do Modry-Kráľovej

Druhou zastávkou putovnej výstavy Cyril a Metod − Stretnutie bude Ev. a. v. kostol v Modre-Kráľovej. Prijmite pozvánku na vernisáž v nedeľu 21. júla 2013 o 9.00 hod.

"Kresťanská kultúra mnoho priniesla a stále mnoho prináša, preto má veľký význam i pre jeho budúcnosť."

Katalóg z výstavy sa nachádza na www.artem.sk.

Sidonia Horňanová, zborová farárka | 16.7.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart