Prečítajte si v EPST č. 22 - 2017

Sledovanie svojich záujmov je v dnešnom svete „normálne“ – človek alebo štát má právo si definovať alebo sledovať svoje záujmy. Lenže, ako hovorí Rousseau: Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Aké pravidlá záujmov a hodnôt by teda mali platiť v našom svete? Odpoveď hľadáme v téme 22. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier.

V čísle vám prinášame pohľad na ďalší reformačný obraz, ktorý tentoraz analyzuje vzťah luteránov a svetských vrchností.

Na spravodajských stranách si môžete prečítať, kto uspel v celoslovenskej Biblickej olympiáde, a na dvojstrane 6 – 7 zavítame do Žiliny, kde na reformačné stretnutie Oslobodení Božou milosťou prišiel i emeritný biskup z Indie.

Ponúkame vám i námety na diskusiu k reštrukturalizácii cirkvi. Prvá časť je zameraná na správu ECAV a počet jej úrovní.

V spomienkach farárskeho syna Milana Nosála sa tentoraz necháme pozvať na nedeľný obed na faru a v recenznom článku rozoberieme zborník „Jozef Miloslav Hurban a jeho doba – prínos pre cirkev a národ“.

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 9.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart