Nové na ITV - Medzinárodná konferencia o hluchoslepote v Herľanoch

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih z medzinárodnej konferencie Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou, ktorá sa konala 6. - 7. 10. 2017 v Herľanoch.

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 7.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart