Spišskopodhradská synoda-1614

Štúdia PhDr. Boženy Malovcovej Spišskopodhradská synoda 1614 − zriadenie evanjelickej cirkevnej správy na Spiši a v Šariši vyšla v zborníku Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. 400 rokov evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, Tranoscius 2010.

Božena Malovcová, Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad | 1.2.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart