Plán hlavných úloh EMC ECAV na rok 2023.pdf

Na potulkách s Lukášom 2023 – rozpis bez moderátorov.pdf

Ponuka vzdelávaní EMC ECAV k 1.1.2022.pdf 

Plán hlavných úloh EMC ECAV na rok 2022.pdf

Biblické štúdium EMC ECAV 2022 ponuka tém.pdf

Online prihlasovanie na vzdelávania EMC ECAV od 1.1.2022.pdf

Milí priatelia, bratia a sestry. 
Edukačno-misijné centrum (EMC) ECAV ponúka širokej verejnosti vzdelávania/webináre, ktoré sa konajú 1 x v mesiaci bezplatne.
Okrem “mesačných” pilotných vzdelávaní sú k dispozícii aj vzdelávania, na ktoré sa môžu priebežne prihlasovať jednotlivci, alebo si ich objednať napr. cirkevno-organizačné jednotky ECAV (presbyterstvá, VM – výbory atď.)
Z tohto dôvodu budeme priebežne zverejňovať webináre/vzdelávania, ktoré majú najvyšší počet prihlásených cez link:
Webináre/vzdelávania, ktoré majú najvyšší počet prihlásených
Webináre (vzdelávania) sú spoplatnené symbolickou sumou (väčšinou 5 €/1 účastník). 
Tešíme sa na váš záujem.