Z GBÚ

Zelená cirkev- VYHODNOTENIE

Zelená cirkev- VYHODNOTENIE

V období od septembra do novmebra 2019 bol realizovaný projekt: "Príspevok Zelená cirkev." Zúčastnilo sa ho 8 cirkevných zborov, ktoré si rozdelili príspevok na svoje ekologické aktivity. Zelene cirkev_vyhodnotenie.pdf

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku: Vianoce 2019

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku: Vianoce 2019

Pastiersky list Vianoce 2019.pdf

Uznesenia prijaté na GP 6.12.2019

Uznesenia prijaté na GP 6.12.2019

V piatok 6. decembra 2019 sa uskutočnilo piate tohoročné zasadanie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Na programe GP bolo 21 bodov. Rokovanie viedli členovia predsedníctva ECAV, generálny biskup I. Eľko a generálny dozorca J. Brozman.

Zbierka pokračuje do konca januára

Zbierka pokračuje do konca januára

Oficiálny účet GBÚ: 

IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 379 400

Ochotným darcom ďakujeme... 

Zvedavé otázky novinárov... O Vianociach

Zvedavé otázky novinárov... O Vianociach

Generálny biskupský úrad ECAV je inštitúcia, ktoré nás spája okrem iného aj s novinármi. Často sa na nás obracajú so svojimi otázkami a chcú počuť oficiálne vyjadrenie čo stanovisko cirkvi. Od generálneho biskupa, od farára, či od tlačovej tajomníčky. Vždy pred sviatkami je záujem o názor cirkvi väčší. Ponúkame vám malú ukážku toho, čo zaujímalo novinárku z tlačovej agentúry v predvianočnom období a aké odpovede ponúkol osobný tajomník generálneho biskupa, brat Boris Mišina.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 51. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 51. týždni

JEDEN herec, JEDEN divák

JEDEN herec, JEDEN divák

Vianočné zamyslenie generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka. 

Informácia z GP ECAV na Slovensku 6.12.2019

Informácia z GP ECAV na Slovensku 6.12.2019

V piatok 6. decembra 2019 sa uskutočnilo piate tohoročné zasadanie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Na programe GP bolo 21 bodov. Rokovanie viedli členovia predsedníctva ECAV, generálny biskup I. Eľko a generálny dozorca J. Brozman. Na úvod rokovania predsedajúci informoval členov GP o liste br. Ondreja Koča, ktorým sa tento vzdal funkcie generálneho presbytera ku dňu 30. november 2019.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 50. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 50. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 49. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 49. týždni

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku- november 2019

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku- november 2019

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 11. 2019 – do 01. 12. 2019

 

Začiatok adventu

Začiatok adventu

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka na prvú adventnú nedeľu.

Sme pripravení na Jeho príchod?

Sme pripravení na Jeho príchod?

Čas adventu, ktorým Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku zároveň vstupuje aj do nového cirkevného roka, je obdobím, ktoré by sme v prvom rade mali využiť na premýšľanie o význame príchodu Ježiša Krista na tento svet, ako aj do života človeka.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 48. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 48. týždni

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka, 24.11.2019

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka, 24.11.2019

Poďakovanie dobrovoľníkom vo väzniciach.

Služby Božie na Úrade vlády 20.11.2019

Služby Božie na Úrade vlády 20.11.2019

V kaplnke Úradu vlády SR v Bratislave, Námestie slobody 1, sa v stredu 20. novembra 2019 o 16.00 h budú konať evanjelické Služby Božie. Vykoná ich brat farár Štefan Kiss, tajomník Generálneho biskupského úradu. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o Božie slovo na mieste, kde sme si pred 30 rokmi Služby Božie nevedeli predstaviť. Kvôli povinnej kontrole bezpečnostnej služby si prosím prineste občiansky preukaz a príďte 10 minút skôr.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 47. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 47. týždni

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka 17.11.2019

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka 17.11.2019

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 17.11.2019: Deti a mládež potrebujú lásku a príklad života.

Video- kondolencia k tragickej havárii pri Nitre

Video- kondolencia k tragickej havárii pri Nitre

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 46. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 46. týždni

Ofera na podporu EBF UK

Ofera na podporu EBF UK

Generálne presbyterstvo sa obracia na cirkevné zbory so žiadosťou o podporu celocirkevných aktivít v roku 2019 odporúčanou oferou. V predposlednú nedeľu cirkevného roka 17.11.2019 (Deň boja za slobodu a demokraciu) je vyhlásená dobrovoľná ofera do fondu ECAV na podporu EBF UK. Výnos z nej treba zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV IBAN SK 55 0200 0000 0013 6875 6257, VS 663 029 a do poznámky uviesť sídlo cirkevného zboru. 

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- október 2019

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- október 2019

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 10. 2019 – do 01. 11. 2019.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 45. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 45. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 44. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 44. týždni

Uznesenia z GP zo 4.10.2019

Uznesenia z GP zo 4.10.2019

V piatok 4. októbra 2019 sa uskutočnilo zasadanie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV. Bolo to už štvrté zasadanie GP ECAV v tomto roku. Členovia sa tentokrát stretli na Ev. a. v. farskom úrade v Cirkevnom zbore v Kežmarku. Predmetom rokovania boli otázky  každodenného života cirkvi, ako aj projekty dlhodobého charakteru. Taktiež sa uskutočnili voľby na uvoľnené miesta do výborov a komisií ECAV.

Novšie Staršie
Strana 2 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.