Uznesenia z GP zo 4.10.2019

Uznesenia z GP zo 4.10.2019

V piatok 4. októbra 2019 sa uskutočnilo zasadanie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV. Bolo to už štvrté zasadanie GP ECAV v tomto roku. Členovia sa tentokrát stretli na Ev. a. v. farskom úrade v Cirkevnom zbore v Kežmarku. Predmetom rokovania boli otázky  každodenného života cirkvi, ako aj projekty dlhodobého charakteru. Taktiež sa uskutočnili voľby na uvoľnené miesta do výborov a komisií ECAV.

Vo voľbách, ktoré sa konali na Generálnom presbyterstve dňa 04.10.2019 v Kežmarku, boli za členov/členky výborov a komisií ECAV na Slovensku zvolení nasledovní kandidáti:

Bohoslužobný výbor ECAV na Slovensku: Mgr. Martin Chalupka, Mgr. Rastislav Stanček, PhD.
Výbor misie: Mgr. Katarína Hudáková
Vieroučný výbor ECAV na Slovensku: doc. ThDr.Sidonia Horňanová, PhD.
Revízna komisia: Ing. Daniel Kobyľan - zároveň dočasne poverený administrátor predsedu RV
Heraldická komisia ECAV na Slovensku: ThDr. Martin Riecky, ThDr. Peter Švehla
Archívna rada: PhDr. Božena Malovcová, Mgr. Norbert Praženka
Právny výbor ECAV na Slovensku: Mgr. Vladimír Ferenčík, JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD., Mgr. Zuzana Žilinčíková.

Volebné obdobie členov výborov a komisií je 6 rokov a skončí sa dňom 3.10.2025.

Výpis uznesení.pdf

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.