Z GBÚ

Služby Božie na Úrade vlády 20.11.2019

Služby Božie na Úrade vlády 20.11.2019

V kaplnke Úradu vlády SR v Bratislave, Námestie slobody 1, sa v stredu 20. novembra 2019 o 16.00 h budú konať evanjelické Služby Božie. Vykoná ich brat farár Štefan Kiss, tajomník Generálneho biskupského úradu. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o Božie slovo na mieste, kde sme si pred 30 rokmi Služby Božie nevedeli predstaviť. Kvôli povinnej kontrole bezpečnostnej služby si prosím prineste občiansky preukaz a príďte 10 minút skôr.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 46. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 46. týždni

Ofera na podporu EBF UK

Ofera na podporu EBF UK

Generálne presbyterstvo sa obracia na cirkevné zbory so žiadosťou o podporu celocirkevných aktivít v roku 2019 odporúčanou oferou. V predposlednú nedeľu cirkevného roka 17.11.2019 (Deň boja za slobodu a demokraciu) je vyhlásená dobrovoľná ofera do fondu ECAV na podporu EBF UK. Výnos z nej treba zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV IBAN SK 55 0200 0000 0013 6875 6257, VS 663 029 a do poznámky uviesť sídlo cirkevného zboru. 

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- október 2019

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- október 2019

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 10. 2019 – do 01. 11. 2019.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 45. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 45. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 44. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 44. týždni

Uznesenia z GP zo 4.10.2019

Uznesenia z GP zo 4.10.2019

V piatok 4. októbra 2019 sa uskutočnilo zasadanie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV. Bolo to už štvrté zasadanie GP ECAV v tomto roku. Členovia sa tentokrát stretli na Ev. a. v. farskom úrade v Cirkevnom zbore v Kežmarku. Predmetom rokovania boli otázky  každodenného života cirkvi, ako aj projekty dlhodobého charakteru. Taktiež sa uskutočnili voľby na uvoľnené miesta do výborov a komisií ECAV.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 43. týždni 2019

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 43. týždni 2019

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 42. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 42. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 41. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 41. týždni

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 09. 2019 – do 30. 09. 2019.
Okienko

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 40. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 40. týždni

Výročná správa Predsedníctva ECAV na Slovensku

Výročná správa Predsedníctva ECAV na Slovensku

Synoda ECAV na Slovensku za rok 2018
Prešov, 21. - 22. jún 2019

Správa predsedníctva SYNODA.pdf

Ponuka z Gustav-Adolf-Werk Württemberg

Ponuka z Gustav-Adolf-Werk Württemberg

Evanjelický cirkevný zbor Eningen unter Achalm odovzdal v roku 2018 svoj Jánov dom (Johanneshaus) ako bohoslužobné miesto. Ochotne preto poskytne k používaniu oltárny stôl, pult na čítanie (+ pult na čítanie zvnútra) a krstiteľnicu zo svetlého dreva.

Zomrel Dr. Dieter Knall

Zomrel Dr. Dieter Knall

Evanjelická cirkev a. v. s hlbokým žiaľom oznamuje, že pán Mag. Theol. Dr. Dr. h.c. Dieter Knall, superintendent Evanjelickej cirkvi Steiermark 1976 – 1983 a biskup Evanjelickej cirkvi v Rakúsku 1983 - 1995. Zomrel po dlhej chorobe dňa 21. septembra 2019 vo veku 90 rokov.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 39. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 39. týždni

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov - čiastka 1-2019

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov - čiastka 1-2019

Oznamujeme, že v rubrike https://www.ecav.sk/dokumenty je zverejnená Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka 1/2019. Dostupná je aj tu: cpp 1_2019 

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 38. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 38. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 37. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 37. týždni

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 09. 07. 2019 – do 31. 08. 2019.

Uznesenia prijaté na Synode 2019

Uznesenia prijaté na Synode 2019

Drahí bratia a sestry, ponúkame vám uznesenia, ktoré prijala Synoda ECAV na svojom zasadnutí v dňoch 21. – 22. 06. 2019 v Prešove. Pripomíname, že uznesenia nadobudli právoplatnosť po spísaní zápisnice, podpise overovateľov a uplynutí apelačnej doby.

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 12. 06. 2019 – do 08. 07. 2019.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 28. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 28. týždni

Aby dovolenka „neprepadla“ !

Aby dovolenka „neprepadla“ !

Vážená sestra / Vážený brat.
Pre letné obdobie je charakteristické čerpanie dovoleniek vo väčšom rozsahu ako v inom období roka. Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. 

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v júni 2019

Uverejňujeme najnovšie informácie o presonálnych zmenách v CZ ECAV v období od 01. 05. 2019 – do 12. 06. 2018. Z dôvodu preklápania informácií na novú webovú stránku, budú zmeny evidované s oneskorením už na novej. Za trpezlivosť a porozumenie ďakujeme.

Staršie
Strana 1 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.