Z GBÚ

Milí moji... vráťme sa k svojmu Pastierovi do spoločenstva

Milí moji... vráťme sa k svojmu Pastierovi do spoločenstva

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 18.4.2021

Milí moji... využívajme ponuku webinárov našej cirkvi

Milí moji... využívajme ponuku webinárov našej cirkvi

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 11.4.2021  

Milí moji... pri Pánovi Ježišovi je aj naše miesto

Milí moji... pri Pánovi Ježišovi je aj naše miesto

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 4.4.2021

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 1.2.2021 do 31.3.2021

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 1.2.2021 do 31.3.2021

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 02. 2021 – do 31. 03. 2021.

Milí moji... Kvetná nedeľa je dňom paradoxov

Milí moji... Kvetná nedeľa je dňom paradoxov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 28.3.2021

Milí moji... prosme Krista o posilu a potešenie

Milí moji... prosme Krista o posilu a potešenie

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 21.3.2021

Milí moji... spomeňme si na dvoch vzácnych podjavorinských evanjelikov

Milí moji... spomeňme si na dvoch vzácnych podjavorinských evanjelikov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 14.3.2021

Milí moji... tešíme sa na fórum dobrých správ

Milí moji... tešíme sa na fórum dobrých správ

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 7.3.2021

Milí moji... ďakujme za duchovný pokrm počas lockdownu

Milí moji... ďakujme za duchovný pokrm počas lockdownu

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 28.2.2021

Milí moji... nech pôst prechádza nami

Milí moji... nech pôst prechádza nami

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 21.2.2021

Milí moji... sčítanie vnímame štatisticky, ale aj valentínsky

Milí moji... sčítanie vnímame štatisticky, ale aj valentínsky

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 14.2.2021

Milí moji... milujte manželky ako Pán Ježiš svoju cirkev

Milí moji... milujte manželky ako Pán Ježiš svoju cirkev

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivan Eľka, 7.2.2021

Termíny zborových konventov a menovanie funkcionárov

Termíny zborových konventov a menovanie funkcionárov

Generálne presbyterstvo sa tejto otázke venovalo na svojom zasadnutí dňa 29.1.2021 a prijalo nasledovné uznesenia.

Personálne zmeny v CZ ECAV od 16.12.2020 – do 31.01.2021

Personálne zmeny v CZ ECAV od 16.12.2020 – do 31.01.2021

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  16. 12. 2020 – do 31. 01. 2021.

Milí moji... modlime sa za zdravie a milujme fyzickú cirkev

Milí moji... modlime sa za zdravie a milujme fyzickú cirkev

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 31.1.2021

Milí moji... prijmite zvesť o mocnom a milujúcom Ježišovi

Milí moji... prijmite zvesť o mocnom a milujúcom Ježišovi

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 24.1.2021

Modlime sa jednotu medzi kresťanmi

Modlime sa jednotu medzi kresťanmi

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 17.1.2021

Navštívte web evanjelici.sk

Navštívte web evanjelici.sk

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 10.1.2021

Predsavzatia a vízia pre cirkevné zbory

Predsavzatia a vízia pre cirkevné zbory

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 3.1.2021

Dajte im vedieť, že sú vám milí

Dajte im vedieť, že sú vám milí

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 27.12.2020

Poďakovanie za všetky mediálne aktivity

Poďakovanie za všetky mediálne aktivity

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 20.12.2020

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.11.2020 DO 15.12.2020

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.11.2020 DO 15.12.2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 11. 2020 – do 15. 12. 2020.

Osobnosť a udalosť roka 2020

Osobnosť a udalosť roka 2020

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 13.12.2020

Ovocie výborov ECAV- Rukoväť presbytera a evanjelici.sk

Ovocie výborov ECAV- Rukoväť presbytera a evanjelici.sk

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 6.12.2020

Želám Ti požehnaný advent

Želám Ti požehnaný advent

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 29.11.2020

Staršie
Strana 1 z 7
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.