Z GBÚ

Poďakovanie všetkým aktívnym pracovníkom v cirkvi

Poďakovanie všetkým aktívnym pracovníkom v cirkvi

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 22.3. 2020.

PODPOROVAŤ

PODPOROVAŤ

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 15.3.2020.

Generálny biskup k aktuálnej téme: koronavírus

Generálny biskup k aktuálnej téme: koronavírus

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko sa vyjadruje k aktuálnej téme týchto dní. Pripravené a vysielané 11.3.2020.

Výber z programu generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 11. týždni roku 2020

Výber z programu generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 11. týždni roku 2020

BDIEŤ

BDIEŤ

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 8.3.2020.

Výber z programu generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 10. týždni roku 2020

Výber z programu generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 10. týždni roku 2020

POZOR, elektronické schránky sa týkajú aj cirkví

POZOR, elektronické schránky sa týkajú aj cirkví

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) budú od 1. júna 2020 každej právnickej osobe (aj cirkvi) úradné rozhodnutia orgánov štátnej správy (orgány verejnej moci) doručované elektronicky, do úradnej elektronickej schránky prevádzkovanej na portáli www.slovensko.sk (POZOR nie e-mailovej schránky).

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 01.02.2020 – do 29. 02.2020

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 01.02.2020 – do 29. 02.2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01.02.2020 – do 29. 02.2020.

RADOVAŤ SA

RADOVAŤ SA

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 1.3.2020.

Výber z programu generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 9. týždni roku 2020

Výber z programu generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 9. týždni roku 2020

SLÚŽIŤ

SLÚŽIŤ

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 23.3.2020.

Uznesenia prijaté na GP 31.1.2020

Uznesenia prijaté na GP 31.1.2020

V piatok 31. januára 2020 sa uskutočnilo prvé tohoročné zasadanie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV, rentokrát v Prešove. Ponúkame vám prijaté uznesenia:  Výpis uznesení GP.pdf

Výber z programu generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 8. týždni roku 2020

Výber z programu generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 8. týždni roku 2020

ZVESTOVAŤ

ZVESTOVAŤ

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka, 16.2.2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 7. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 7. týždni roku 2020

Predstavenie Vízie na 5 prstov

Predstavenie Vízie na 5 prstov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 9.2.2020.

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 02. 01. 2020 – do 31. 01. 2020

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 02. 01. 2020 – do 31. 01. 2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 01. 2020 – do 31. 01. 2020.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 6. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 6. týždni roku 2020

Blahoželanie novému biskupovi

Blahoželanie novému biskupovi

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 2.2.2020.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 5. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 5. týždni roku 2020

Vízia o budúcnosti ECAV

Vízia o budúcnosti ECAV

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 26.1.2020.

Príspevok na rekreáciu 2020

Príspevok na rekreáciu 2020

Vážená sestra / Vážený brat, v súvislosti s podporou cestovného ruchu na Slovensku uvádzame doplňujúce informácie ohľadom čerpania príspevku na rekreáciu v roku 2020.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 4. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 4. týždni roku 2020Modlime sa za jednotu

Modlime sa za jednotu

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 19.1.2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 3. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 3. týždni roku 2020

Staršie
Strana 1 z 4
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.