Z GBÚ

Modlime sa za jednotu

Modlime sa za jednotu

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 19.1.2020

Generálny biskup ECAV odsúdil ničenie židovských cintorínov

Generálny biskup ECAV odsúdil ničenie židovských cintorínov

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 12.1.2020.

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 02. 12. 2019 – do 01. 01. 2020

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku od 02. 12. 2019 – do 01. 01. 2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 12. 2019 – do 01. 01. 2020.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 2. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 2. týždni roku 2020

Oznámenie o ofere do Fondu misie 2020

Oznámenie o ofere do Fondu misie 2020

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 1. nedeľu po Zjavení - 12.1.2020, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Fondu misie.

Zjavenie Pána

Zjavenie Pána

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 5.1.2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 1. týždni roku 2020

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 1. týždni roku 2020

Zomrel kantor Juraj Štefánik

Zomrel kantor Juraj Štefánik

28. decembra vo veku 96 rokov zomrel dlhoročný kantor Juraj Štefánik. Bol verným a oddaným služobníkom našej cirkvi a 52 rokov kantoroval v CZ ECAV Nové Sady. 

Nech Pán uteší smútiacu rodinu.

Záver roka 2019

Záver roka 2019

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 29.12.2019 

Zomrel senior v. v. Ján Klátik

Zomrel senior v. v. Ján Klátik

"Zamĺkli pery v smutnej chvíli, čo v každom čase blízkych povzbudili.
No ľudský život má svoj vymeraný čas, tam v Božom dome raz privítaš nás."
Vo veku 87 zomrel dnes 24. decembra 2019 brat senior v. v. Mgr. Ján Klátik. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 28. decembra 2019 o 11.00 hodine v Lubine.

Štvrtá adventná nedeľa

Štvrtá adventná nedeľa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 22.12.2019

Zelená cirkev- VYHODNOTENIE

Zelená cirkev- VYHODNOTENIE

V období od septembra do novmebra 2019 bol realizovaný projekt: "Príspevok Zelená cirkev." Zúčastnilo sa ho 8 cirkevných zborov, ktoré si rozdelili príspevok na svoje ekologické aktivity. Zelene cirkev_vyhodnotenie.pdf

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku: Vianoce 2019

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku: Vianoce 2019

Pastiersky list Vianoce 2019.pdf

Uznesenia prijaté na GP 6.12.2019

Uznesenia prijaté na GP 6.12.2019

V piatok 6. decembra 2019 sa uskutočnilo piate tohoročné zasadanie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Na programe GP bolo 21 bodov. Rokovanie viedli členovia predsedníctva ECAV, generálny biskup I. Eľko a generálny dozorca J. Brozman.

Zbierka pokračuje do konca januára

Zbierka pokračuje do konca januára

Oficiálny účet GBÚ: 

IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 379 400

Ochotným darcom ďakujeme... 

Zvedavé otázky novinárov... O Vianociach

Zvedavé otázky novinárov... O Vianociach

Generálny biskupský úrad ECAV je inštitúcia, ktoré nás spája okrem iného aj s novinármi. Často sa na nás obracajú so svojimi otázkami a chcú počuť oficiálne vyjadrenie čo stanovisko cirkvi. Od generálneho biskupa, od farára, či od tlačovej tajomníčky. Vždy pred sviatkami je záujem o názor cirkvi väčší. Ponúkame vám malú ukážku toho, čo zaujímalo novinárku z tlačovej agentúry v predvianočnom období a aké odpovede ponúkol osobný tajomník generálneho biskupa, brat Boris Mišina.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 51. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 51. týždni

JEDEN herec, JEDEN divák

JEDEN herec, JEDEN divák

Vianočné zamyslenie generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka. 

Informácia z GP ECAV na Slovensku 6.12.2019

Informácia z GP ECAV na Slovensku 6.12.2019

V piatok 6. decembra 2019 sa uskutočnilo piate tohoročné zasadanie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Na programe GP bolo 21 bodov. Rokovanie viedli členovia predsedníctva ECAV, generálny biskup I. Eľko a generálny dozorca J. Brozman. Na úvod rokovania predsedajúci informoval členov GP o liste br. Ondreja Koča, ktorým sa tento vzdal funkcie generálneho presbytera ku dňu 30. november 2019.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 50. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 50. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 49. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 49. týždni

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku- november 2019

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku- november 2019

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 02. 11. 2019 – do 01. 12. 2019

 

Začiatok adventu

Začiatok adventu

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka na prvú adventnú nedeľu.

Sme pripravení na Jeho príchod?

Sme pripravení na Jeho príchod?

Čas adventu, ktorým Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku zároveň vstupuje aj do nového cirkevného roka, je obdobím, ktoré by sme v prvom rade mali využiť na premýšľanie o význame príchodu Ježiša Krista na tento svet, ako aj do života človeka.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 48. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 48. týždni

Staršie
Strana 1 z 3
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.