Z GBÚ

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 41. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 41. týždni

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 09. 2019 – do 30. 09. 2019.
Okienko

Výročná správa Predsedníctva ECAV na Slovensku

Výročná správa Predsedníctva ECAV na Slovensku

Synoda ECAV na Slovensku za rok 2018
Prešov, 21. - 22. jún 2019

Správa predsedníctva SYNODA.pdf

Ponuka z Gustav-Adolf-Werk Württemberg

Ponuka z Gustav-Adolf-Werk Württemberg

Evanjelický cirkevný zbor Eningen unter Achalm odovzdal v roku 2018 svoj Jánov dom (Johanneshaus) ako bohoslužobné miesto. Ochotne preto poskytne k používaniu oltárny stôl, pult na čítanie (+ pult na čítanie zvnútra) a krstiteľnicu zo svetlého dreva.

Zomrel Dr. Dieter Knall

Zomrel Dr. Dieter Knall

Evanjelická cirkev a. v. s hlbokým žiaľom oznamuje, že pán Mag. Theol. Dr. Dr. h.c. Dieter Knall, superintendent Evanjelickej cirkvi Steiermark 1976 – 1983 a biskup Evanjelickej cirkvi v Rakúsku 1983 - 1995. Zomrel po dlhej chorobe dňa 21. septembra 2019 vo veku 90 rokov.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 39. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 39. týždni

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov - čiastka 1-2019

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov - čiastka 1-2019

Oznamujeme, že v rubrike https://www.ecav.sk/dokumenty je zverejnená Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka 1/2019. Dostupná je aj tu: cpp 1_2019 

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 09. 07. 2019 – do 31. 08. 2019.

Uznesenia prijaté na Synode 2019

Uznesenia prijaté na Synode 2019

Drahí bratia a sestry, ponúkame vám uznesenia, ktoré prijala Synoda ECAV na svojom zasadnutí v dňoch 21. – 22. 06. 2019 v Prešove. Pripomíname, že uznesenia nadobudli právoplatnosť po spísaní zápisnice, podpise overovateľov a uplynutí apelačnej doby.

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 12. 06. 2019 – do 08. 07. 2019.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 28. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 28. týždni

Aby dovolenka „neprepadla“ !

Aby dovolenka „neprepadla“ !

Vážená sestra / Vážený brat.
Pre letné obdobie je charakteristické čerpanie dovoleniek vo väčšom rozsahu ako v inom období roka. Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. 

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v júni 2019

Uverejňujeme najnovšie informácie o presonálnych zmenách v CZ ECAV v období od 01. 05. 2019 – do 12. 06. 2018. Z dôvodu preklápania informácií na novú webovú stránku, budú zmeny evidované s oneskorením už na novej. Za trpezlivosť a porozumenie ďakujeme.

Príspevok na rekreáciu

Vážená sestra / Vážený brat, v ozname zo dňa 20. 03. 2019 zverejnenom na stránkach ECAV na Slovensku sme vás informovali o Novele zákona v súvislosti s podporou cestovného ruchu na Slovensku. Nakoľko v uvedenom termíne bola záležitosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancom v riešení, uvádzame doplňujúce informácie.

Generálny biskupský úrad vedie JUDr. Igor Bartho

Generálny biskupský úrad vedie JUDr. Igor Bartho

Generálne presbyterstvo zvolilo za nového riaidteľa generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, JUDr. Igora Bartho. Úrad prevzal 16.4.2019.

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

S materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou nie sú spojené len práva, ale aj povinnosti. Právnu úpravu uvedenej oblasti zakotvuje pracovné právo, ako aj právo sociálneho zabezpečenia.

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky sa budú konať 14. októbra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.Všetky potrebné informácie o farárskej skúške nájdete v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku: Cirkevné nariadenie č. 6/91 o farárskej skúške v znení cirkevného nariadenia č. 3/94, 2/00, 9/01, 6/05 a 1/10.

Strana 1 z 1
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.