Informácie o Fonde finančného zabezpečenia

Informácie o Fonde finančného zabezpečenia

Prostriedky z Fondu finančného zabezpečenia ECAV sa využívajú prísne podľa príslušných ustanovení týchto cirkevno-právnych predpisov:

  • Cirkevný ústavný zákon č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku
  • Cirkevné nariadenie č. 1/2020 o spôsobe výpočtu a platby cirkevného príspevku v roku 2021
  • Zásady ECAV na Slovensku k odmeňovaniu duchovných
  • Štatút Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku
  • Platové tabuľky duchovných ECAV na Slovensku

Pre potreby Fondu finančného zabezpečenia je vyčlenený jeden z bežných účtov ECAV. K 30. 9. 2021 bolo do fondu prijatých 621 439,04 € (čo predstavuje 45,90% z celkového predpisu 1 353 938,67 € na rok 2021) a vyplatených 78 602,83 €. Účtovný zostatok vo fonde k tomu istému dátumu je teda 542 836,21 €.

O napĺňaní fondu a čerpaní finančných prostriedkov z neho budeme transparentne a pravidelne informovať verejnosť prostredníctvom webstránky ecav.sk.

Na základe štatistických prehľadov možno s radosťou konštatovať, že drvivá väčšina cirkevných zborov pristupuje k nariadeniam najvyšších orgánov ECAV zodpovedne. Vyjadrujeme poďakovanie všetkým členom ECAV, ktorí pochopili, že zodpovednosť za cirkev spočíva na pleciach každého jednotlivca. Toto poznanie je pre ďalšie pôsobenie ECAV kľúčové.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.