4. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Viera Báthoriová, farárka,SEAVC v Srbsku, Laliť
ECAV na Slovensku, Internetová televízia, 2013 - 2017