5. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová, zborová farárka, Soľany, Chorvátsko
ECAV na Slovensku, Internetová televízia, 2013 - 2017