2. nedeľa po Svätej Trojici, Mgr. Jana Gregerová, poverená farárka, Praha
ECAV na Slovensku, Internetová televízia, 2013 - 2017