Predpôstna nedeľa - Samuel Sabol, študent 5. ročníka EBF UK v Bratislave, kandidát duchovnej služby
ECAV na Slovensku, Internetová televízia, 2013 - 2017