11. nedeľa po Svätej Trojici - Mgr. Zuzana Štanclová, duchovmá na dôchodku
ECAV na Slovensku, Internetová televízia, 2013 - 2017