Vstúpenie Krista Pána na nebo - Mgr. Miloslav Gdovin, teológ, dramaturg RTVS
ECAV na Slovensku, Internetová televízia, 2013 - 2017