4. nedeľa po Veľkej noci - Mgr. Ivan Eľko, zborový farár, Nitra
ECAV na Slovensku, Internetová televízia, 2013 - 2017