Vstúpenie a svätodušné sviatky, prof. ThDr. Juraj Bándy, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
ECAV na Slovensku, Internetová televízia, 2013 - 2017