Výpovede tvorcov evanjelického spevníka - Mgr.Tomáš Gáll
ECAV na Slovensku, Internetová televízia, 2013 - 2017