Predsedníctvo ECAV na Slovensku k zámeru zrušiť cirkevný sviatok

Médiá informovali o zámere vlády SR zrušiť dva sviatky, z ktorých jeden má byť cirkevný. Do úvahy prichádza Veľký piatok a sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa k tomu vyjadrilo aj prostredníctvom médií (Pravda, aktualne.sk, EPST...).

Generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga: "Ak vláda chce niečo také urobiť, nech tak spraví sama. Od nás k tomu však podporu nemôže čakať. Priestor na rušenie cirkevných sviatkov evanjelici nevidia. Veľký piatok by to v žiadnom prípade nemal byť, lebo to je pre evanjelikov jeden z najväčších sviatkov v roku. Zrušenie takého sviatku by pre nás bolo neprijateľné."

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik: „ Pre nás evanjelikov je to jeden z najvýznamnejších cirkevných sviatkov, pretože Pán Ježiš z lásky k nám na dreve kríža dokončil dielo zmierenia človeka s Bohom. Vyliatie Kristovej krvi je pre každého veriaceho záchranou. Niekoľko desiatok štátov Veľký piatok uznáva ako deň pracovného pokoja. Je pre nás neakceptovateľné, aby bol tento sviatok v našej krajine zrušený.“

Zdroj: EPST č. 19/2012 z 9. 5. 2012

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart