Kondolencia k úmrtiu emeritného biskupa Františka Tondru

Predsedníctvo ECAV na Slovensku dnes poslalo kondolenciu v súvislosti s odchodom dôstojného brata emeritného diecézneho biskupa Mons. prof. ThDr. Františka Tondru z tejto časnosti.

Generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga v kondolencii vyslovili v mene Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku úprimnú sústrasť Rímskokatolíckej cirkvi v SR a diecéznemu biskupovi Spišskej diecézy Mons. Štefanovi Sečkovi.

Pri tejto smutnej príležitosti vysoko ocenili ústretovosť a korektnosť zosnulého emeritného diecézneho biskupa Františka Tondru počas jeho pôsobenia na poste predsedu Konferencie biskupov Slovenska pri ekumenickej spolupráci kresťanských cirkví v rámci Ekumenickej rady cirkví v SR a vyslovili vieru, že aj pre neho platia slová nášho Pána Ježiša Krista: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. (J 11, 25)

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 3.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart